Show simple item record

dc.contributor.advisorLiin, Kristaet
dc.contributor.authorKask, Helenet
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Matemaatika-informaatikateaduskondet
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Arvutiteaduse instituutet
dc.date.accessioned2013-09-06T11:07:51Z
dc.date.available2013-09-06T11:07:51Z
dc.date.issued2012et
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/32812
dc.description.abstractKäesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on luua pseudolokaliseerimise rakendus Skype’i jaoks. Lokaliseerimine on tarkvara kultuurile kohandamine, mis hõlmab endas nii tõlkimist kui ka numbriformaatide, piltide jm kohandamist kohalikule kultuurile. Peamised lokaliseerimise probleemid on seotud teksti pikenemisega tõlgetes (eriti kui sisendkeeleks on inglise keel), koodi sisse kirjutatud tekstiga, mis jääb seetõttu tõlkimata, mitmest eri sõnest kokkupandud tekstiga, vale märgikodeerimisega (ingl k. encoding), erinevate numbriformaatide ning sobimatute piltidega. Üks viis lokaliseerimise käigus tekkivad probleeme ennetada on pseudolokaliseerimine. Pseudolokaliseerimine kujutab endast lokaliseerimisprotsessi imiteerimist enne teksti päriselt tõlkesse saatmist. See tähendab tekstifaili tekstiväljade muutmist teatud sobival viisil ja seejärel faili vaatamist kasutajaliideses. Erinevad pseudolokaliseerimise meetodid aitavad ennetada kodeeritud tõlkimata teksti, teksti pikenemise, märgikodeerimise- ja mitmest eri sõnest kokkupandud tekstiga seotud probleeme. Olemasolevad pseudolokaliseerimise rakendused, mida on ka antud töös hinnatud, ei ole Skype’i jaoks sobilikud. Seega arendati eraldiseisev pseudolokaliseerimisrakendus, mis realiseerib sulumeetodi (sõne asendatakse “X sõne X”-ga), võtmemeetodi (sõne asendatakse tema keelefaili identifikaatoriga) ja masintõlkemeetodi Microsoft Translator’i abil (sõne asendatakse masintõlkega). Sulumeetod aitab leida kokku kirjutatud sõnesid ning koodi kirjutatud teksti, masintõlke meetod aitab leida potentsiaalseid probleeme teksti pikenemisega ning märgikodeeringuga seotud probleeme. Võtmemeetod aitab keelefailist kiiresti leida sõne, mis kasutajaliideses probleeme põhjustab. Loodud rakendus on juba Skype’i lokaliseerimismeeskonna poolt kasutuses ning probleemide ennetamisega aitab see kokku hoida probleemide hilisemaks lahendamiseks kuluvaid ressursse. Muu hulgas programmeeriti töö käigus ka ühendus Microsoft Translator’iga programmeerimiskeeles Java, mis varem puudus, ning mida on võimalik ka teistel kasutada.et
dc.description.abstractThe aim of the current work is to develop a pseudolocalization application for solving possible issues in user interfaces for Skype clients. Localization is the process of adapting a product to a target market. Localization involves translation as well customization related to different number formats, graphical imagery etc. Localization is carried out at the end of the development process in order to avoid the need to re-localize due to changes in the design or text. Therefore all mistakes found during the localization process come with a high price. Common problems are text expansion in translated texts compared to the original (especially if the source text is in English), hard-coded text, character encoding problems, format issues, unsuitable imagery etc. One of the methods to foresee localization problems is pseudolocalization. Pseudolocalization is a practice of simulating the localization process before the actual translation work by replacing the translatable text with modified text [6]. Different pseudolocalization methods address various localization problems including text expansion, hard coded strings, concatenated strings, encoding problems, etc This work gives a short overview of common localization problems as well as a number of well-known pseudolocalization methods that can be used to prevent those problems. The existing solutions for pseudolocalization were analysed as well. This information can be useful when choosing which solution to use for pseudolocalization or deciding how pseudolocalization can be of help in the development process. The application developed in the practical part of this thesis implements three pseudolocalization methods – machine translation, prefix/suffix and string identifier methods and works with XML file types used internally in Skype. Using these methods helps to prevent localization issues related to text expansion, encoding, hard-coded text and string concatenation as well as helps finding the problematic strings from the language file quicker when using string identifier method. The application is already in use by the Skype localization team. During the development of the pseudolocalization application for Skype, the connection to the Microsoft translator was developed in Java that did not exist before. This can also be used by other users to connect to Microsoft Translator with Java.et
dc.language.isoenet
dc.publisherTartu Ülikoolet
dc.subject.otherbakalaureusetöödet
dc.subject.otherinformaatikaet
dc.subject.otherinfotehnoloogiaet
dc.subject.otherinformaticsen
dc.subject.otherinfotechnologyen
dc.titlePseudolokaliseerimise realisatsioon Skype’i jaokset
dc.title.alternativePseudolocalization Realization for Skype Softwareet
dc.typeThesiset


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record