Show simple item record

dc.contributor.advisorVillems, Anneet
dc.contributor.advisorDuvin, Taaviet
dc.contributor.authorKohler, Kasparet
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Matemaatika-informaatikateaduskondet
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Arvutiteaduse instituutet
dc.date.accessioned2013-09-06T11:07:53Z
dc.date.available2013-09-06T11:07:53Z
dc.date.issued2013et
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/32825
dc.description.abstractAntud bakalaureuse töö eesmärgiks oli luua õppematerjalid Vernier’ südametöö monitori kasutamiseks koolides. Enne konkreetsete ülesannete valmimist tuli aru saada südame ehitusest ja ülesannetest. Lisaks südame omadustele tuli põhjalikult uurida Vernier’ südametöö monitori ja selle kasutamist LEGO Mindstorms NXT graafilises programmeerimiskeskkonnas. Veel tuli käsitleda kahte probleemi, mis tekkisid teises peatükis seoses anduriga. Üldiselt jaguneb töö neljaks osaks. Esimeses peatükis tutvustatakse südant. Esmalt tutvustatakse olulisi avastusi südame ajaloos. Järgnevalt seletatakse põhjalikult lahti südame ehitus ja ülesanded. Lõpetuseks räägitakse, mis probleemid kaasnevad südamega ja kuidas on sport seotud südame tööga. Teises osas tuleb vaatluse alla Vernier’ südametöö monitor, mis aitab mõõta pulssi. Selles osas räägitakse, kuidas tuleb andurit kasutada. Lisaks on vaja teada mõningaid tingimusi, et anduri kasutamine kulgeks probleemideta. Lisaks anduri põhjalikule ülevaatele saab ka teada, kuidas konkreetset andurit kasutada LEGO Mindstorms NXT-G keskkonnas. Kolmas osa koosneb kahest osast. Esmalt käsitletakse diskreetimissagedust ja sellega seonduvaid probleeme. Kolmanda osa teises pooles uuritakse andmesalvestusrežiimi, mis aitab paremini mõista Vernier’ südametöö monitori. Neljas osa koosneb erinevat tüüpi ülesannetest. Ülesanded on järjestatud raskusastme järgi. Ülesannete osa on kasulik sellepärast, et siis saab õpilane omandatud teadmisi praktiliselt rakendada. Korralikult ülesandeid lahendades ja soovitusi jälgides jõutakse õige lõppresultaadini. Iga ülesande puhul on ära märgitud, mis võib valesti minna. pärast ülesannete lahendamist peaks õpilane olema suuteline mõistma anduri tööpõhimõtet ja suutma kasutada toorväärtust LEGO Mindstorms NXT graafilises programmeerimiskeskkonnas. Kokkuvõtvalt saab öelda, et kvaliteetse õppematerjali loomine on keeruline protsess. Aja kulu on meeletu ja iga peatüki puhul tuleb arvestada, kellele neid materjale luuakse. Sihtgrupile peab õppematerjal olema üheselt mõistetav. Kohati on raske jälgida seda, mida peaks lahti seletama ja mis on iseenesest mõistetav. Õppematerjal peab olema struktureeritud ja seega kõikide ideede teostus peab olema põhjalikult läbi mõeldud. Selle töö edasiarendusena näeks, et antud andurit võiks kasutada NXC keskkonnas ja ülesandeid juurde tekitada.et
dc.description.abstractThe main purpose of this bachelor thesis was to great learning materials for using Vernier hand-grip heart rate monitor compatible with LEGO Mindstorms NXT in schools. It was necessary to understand main functions of heart before solving specific tasks. Also it was good to know some interesting facts about heart. In addition to heart functions we had to understand, how Vernier hand-grip heart rate monitor works and how it can be used in LEGO Mindstorms NXT graphical programming environment. While trying to work with this sensor two problems occurred. These problems were solved and sensor works. Different types of tasks were made in the last part of this thesis. Heart is introduced in the first part. In the first section are written some interesting facts about heart through history. In the next steps are explained heart function, structure and diseases. Sport and its benefits are explained in the last section of part one. The second part describes Vernier Hand-Grip Heart Rate Monitor. This sensor can measure pulse. Mostly this part concentrates on: how to use this sensor and which are the main problems while using Vernier hand-grip heart rate monitor. In addition to sensor, exhaustive overview is acquired how to use this sensor in LEGO Mindstorms NXT graphical environment. Third part is divided into two sections. At first are described sampling rate and its problems. In the second section of part three we explore data logging and its issues. Data logging is introduced, because it gives complete understanding how Vernier hand-grip heart rate monitor works. Fourth part consists various types of tasks. Tasks are ordered in increasing level of difficulty. Different types of tasks help students to practically use their acquired skills. All tasks are resolvable and different problems are mentioned, which can occur while completing tasks. After student completes all tasks, he or she should be able to understand this sensor and how does it work in LEGO Mindstorms NXT graphical environment. In conclusion it can be said, that creating good learning material for school is difficult process. Amount of time that is spent while creating these materials is enormous and in every chapter has to be considered to whom these materials are created. In some cases it is hard to understand which definitions have to be explained (not explained). Learning material has to be structured and for that reason all ideas has to be thought-out. Further development of this bachelor thesis author sees: creating additional tasks and resolving tasks in NXC programming environment.et
dc.language.isoetet
dc.publisherTartu Ülikoolet
dc.subject.otherbakalaureusetöödet
dc.subject.otherinformaatikaet
dc.subject.otherinfotehnoloogiaet
dc.subject.otherinformaticsen
dc.subject.otherinfotechnologyen
dc.titleLEGO Mindstorms NXT-ga ühilduv Vernier’ südametöö monitoret
dc.title.alternativeLEGO Mindstorms NXT compatible with Vernier Hand-Grip Heart Rate Monitoret
dc.typeThesiset


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record