Show simple item record

dc.contributor.advisorHein, Helleet
dc.contributor.authorKärner, Matiet
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Matemaatika-informaatikateaduskondet
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Arvutiteaduse instituutet
dc.date.accessioned2013-09-06T11:07:54Z
dc.date.available2013-09-06T11:07:54Z
dc.date.issued2013et
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/32832
dc.description.abstractKasutajaliidese disain ja kompositsioon moodustavad olulise osa veebirakenduse planeerimisest ja teostusest, kuivõrd sellest sõltub rakenduse aluseks oleva funktsionaalsuse efektiivne kasutamine. Kasutajaliideste raamistikud võimaldavad taaskasutatavate komponentide abil ehitada kiiresti nii lihtsamaid kui ka olemasolevaid komponente kombineerides komplekssemaid kasutajaliideseid. Erinevad raamistikud, lisaks erinevatele tehnoloogiatele ja komponentide valikule, seavad konventsioonide näol raamid arendatavale või planeeritavale rakendusele - seda alates projekti struktuurist kuni ehitusloogika defineerimiseni. Seega ei pruugi olemasolevate toodete hulgast valiku tegemine olla triviaalne tegevus. Eeltoodut arvesse võttes ongi käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks analüüsida kuut levinumat avatud lähtekoodiga raamistikku. Iga raamistiku puhul antakse lühike ülevaade põhilistest tunnusjoontest ja rakendamisvõimalustest ning võrreldakse raamistikku teistega vastavalt väljatöötatud võrdlusmetoodikale. Võrdlemisel tuginetakse raamistike autorite publitseeritud infol ja dokumentatsioonil. Saamaks ülevaadet raamistiku pakutavatest võimalustest ning puudustest, realiseeritakse iga raamistiku funktsionaalsust kasutades testrakendus, mille jõudluse hindamine on ühtlasi üheks võrdlusmetoodika osaks. Võrdluse tulemusena moodustub raamistikest pingerida.et
dc.description.abstractOver the last twenty years The World Wide Web has evolved into a stable software application platform. A powerful distribution model and emerging technologies such as WebGL and HTML5, that bridge caps between web and desktop applications, have led to a growing number of developers favoring web as a platform in developing and deploying software. The objective of this thesis was to give a short overview of the benefits of using open-source UI-frameworks in web application development, and to compare six JavaScript based frameworks (Bootstrap, Dojo, YUI, SproutCore, Qooxdoo, Enyo) according to developed methodology with purpose to offer guidance in choosing amongst them. The comparison methodology was put together of ten criteria (learning speed, browser compatibility and support for HTML5 and CSS3, input validation tools, support for integrated development environments, community viability, testing tools, license terms and performance), each graded on the scale of 1 – 10. The sum of these grades constituted as an overall score (range 0 – 100 points) for each evaluated framework. In order to gain deeper insight into frameworks’ advantages and disadvantages a sample application, that also served the purpose of measuring learning speed and performance, was built with every framework.et
dc.language.isoetet
dc.publisherTartu Ülikoolet
dc.subject.otherbakalaureusetöödet
dc.subject.otherinformaatikaet
dc.subject.otherinfotehnoloogiaet
dc.subject.otherinformaticsen
dc.subject.otherinfotechnologyen
dc.titleAvatud lähtekoodiga veebipõhiste kasutajaliideste raamistike võrdluset
dc.title.alternativeA Comparison of Open Source Web UI-Frameworkset
dc.typeThesiset


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record