Show simple item record

dc.contributor.advisorVillems, Anneet
dc.contributor.advisorTennisberg, Targoet
dc.contributor.authorKäsper, Taivoet
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Matemaatika-informaatikateaduskondet
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Arvutiteaduse instituutet
dc.date.accessioned2013-09-09T08:45:02Z
dc.date.available2013-09-09T08:45:02Z
dc.date.issued2013et
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/32943
dc.description.abstractKokkuvõte Antud bakalaureusetöö eesmärk oli uurida dünaamilisi andmemudeleid, nende esitamise viise ja jõudlust erinevate operatsioonide korral. Enamik tänapäeva rakendusi kasutavad andmebaase ning vahest ei ole võimalik teabe struktuuri defineerida, siis tuleb kasutada mõnda dünaamilist mudelit. Võrdlusse võeti seminormaliseeritud ja olem-tunnus-väärtus andmemudel. Arutati nende olemuse üle, seletati lahti info paigutus nendes ning testiti jõudlust erineva suurusega kogude ja koormuste puhul. Töö viimases osas toodi võrdlusesse andmemudelite operatsioonide ajad ning tuvastati andmesisestuse ja -tagastuse päringute jaoks parimad mudelid. Töö käigus selgus, et olem-tunnus-väärtus mudel on parim salvestuste jaoks ja seminormaliseeritud mudel pärimise jaoks. Kõige enam valmistas raskusi seminormaliseeritud mudeli realiseerimine ning programmeerimise liidese tegemine. Ühtlasi oli seminormaliseeritud ka kõige huvitavam uurida, sest selle kohta puudus igasugune avalik materjal ning ainuke infoallikas oli juhendaja Targo Tennisberg.et
dc.description.abstractSummary The goal of this thesis was to analyze the possibilities of implementing a dynamic datastructure and it’s performance when inserting or selecting data. Because most of the applications developed in these days use database and it is not always possible to define the structure of the data, it is necessary to use a dynamic datamodel. In the thesis seminormalised datamodel was compared to entity-attribute-value datamodel. Their nature was analysed, the placement of data in the tables examplified and the speed of inserts and selects compared. The last part of the thesis brought out which of the models is best for which data operations. During the thesis it was concluded that for applications which mostly insert data, the best dynamic datamodel is entity-attribute-value model and for applications which mostly select data, the best one is seminormalized datamodel. Implementing the interface for seminormalized datamodel turned out to be the most difficult, but also the most rewarding, because of the opportunity to familiarize myself with a subject that lacks public information so far.et
dc.language.isoetet
dc.publisherTartu Ülikoolet
dc.subject.otherbakalaureusetöödet
dc.subject.otherinformaatikaet
dc.subject.otherinfotehnoloogiaet
dc.subject.otherinformaticsen
dc.subject.otherinfotechnologyen
dc.titleDünaamilist andmebaasiskeemi nõudvate rakenduste andmemudelite esitamise võimalused ja iseärasusedet
dc.title.alternativeDynamic datastructures, their implementation and performanceet
dc.typeThesiset


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record