Show simple item record

dc.contributor.advisorDumas, Marlonet
dc.contributor.advisorGarcía-Bañuelos, Lucianoet
dc.contributor.authorMäesalu, Raulet
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Matemaatika-informaatikateaduskondet
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Arvutiteaduse instituutet
dc.date.accessioned2013-09-09T09:44:19Z
dc.date.available2013-09-09T09:44:19Z
dc.date.issued2011et
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/33027
dc.description.abstractKäesoleva magistritöö peamine eesmärk on välja selgitada, kas struktureerimata kujul olevate äriprotsessimudelite transformeerimine struktureeritud kujule muudab nad vähem keerukamaks ning lihtsamini arusaadavamaks. Püstitatud hüpoteeside järgi on struktureeritud kujul mudelid keerukuselt lihtsamad ning kergemini arusaadavad. Töös kasutatakse varasemas uurimistöös valminud avatud lähtekoodiga programmi BPStruct, mille abil transformeeritakse hulk äriprotsessimudeleid struktureeritud kujule. Kasutatakse reaalsest elust pärit mudelitest koosnevat IBM andmestikku. Nimetatud mudelid mõõdetakse akadeemilises kirjandusest kirjeldatud meetrikate põhjal ning viiakse läbi võrdlev uurimus. Võrdleva uurimuse käigus saadud tulemusi kontrollitakse eksperimendi abil, mille käigus Tartu Ülikooli tudengid, kes õpivad ainet nimega Äriprotsesside juhtimine, jaotatakse kahte gruppi – kontrollgrupp ja eksperimentaalne grupp. Kontrollgrupi tudengid vastavad struktureerimata kujul olevate mudelite kohta spetsiifilisi küsimusi. Eksperimentaalse grupi tudengid vastavad samade mudelite struktureeritud kujul olevate variantide kohta samadele küsimustele. Nimetatud kahe uurimuse tulemuste vahel viiakse läbi võrdlev analüüs ning selle põhjal tehakse järeldused selle kohta, kas struktureeritud kujul olevad mudelid on tõesti lihtsamad ning kas neist on kergem aru saada.et
dc.description.abstractThe main goal of my work will be to determine if an unstructured business process model (BP model) is more understandable after being converted into an equivalent structured variant. In order to reach that conclusion I will study a dataset of models from real-life composed by IBM. I will use an open-source program called Bpstruct to generate structured equivalents for all models in the two datasets that qualify as structurable. Then I will analyze the models (unstructured models and their equivalent structured versions) using complexity metrics introduced in the academic literature on BP models. Using these measurements I will perform statistical analysis in order to compare the properties of unstructured models and of their equivalent structured versions. From this analysis, I will also select some sample models that will illustrate the complexity tradeoffs between unstructured and structured models. The extracted sample models will be used to conduct a survey among students in the University of Tartu who attend the Business Process Management course to empirically evaluate if the structured variants of models are simpler to understand. The results of the survey will be combined with the measurements of the models to reach conclusions about whether structuring an unstructured BP model makes it simpler and easier to understand.et
dc.language.isoenet
dc.publisherTartu Ülikoolet
dc.subject.othermagistritöödet
dc.subject.otherinformaatikaet
dc.subject.otherinfotehnoloogiaet
dc.subject.otherinformaticsen
dc.subject.otherinfotechnologyen
dc.titleKeerukuse ja arusaadavuse võrdlus struktureerimata ja struktureeritud äriprotsessimudelite vahelet
dc.title.alternativeComplexity and Understandability Comparison between Unstructured and Structured Business Process Modelset
dc.typeThesiset


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record