Show simple item record

dc.contributor.advisorMägi, Reedik, juhendaja
dc.contributor.advisorLäll, Kristi, juhendaja
dc.contributor.authorArge, Maia
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Matemaatika-informaatikateaduskondet
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Matemaatilise statistika instituutet
dc.date.accessioned2014-07-01T09:12:06Z
dc.date.available2014-07-01T09:12:06Z
dc.date.issued2014-06-16
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/42404
dc.description.abstractGeneetiline riskiskoor on geneetiliste variantide (kõige sagedamini SNPide ehk ühenukleotiidsete polümorfismide) efektisuurustest moodustatav arvuline väärtus, mis võimaldab hinnata haigestumise riski või tunnuse väärtust. Riskiskoori valitakse ülegenoomsest assotsiatsioonianalüüsist (GWASist) leitud sõltumatud markerid, mis on seotud uuritava tunnusega. Antud bakalaureusetöö eesmärk oli uurida, kuidas lineaarsed regressioonikordajad sõltuvad tunnuste omavahelistest korrelatsioonidest ning kuidas riskiskoori kui ühe seletava tunnuse regressiooniparameetri hinnang sõltub sellest, kui tugevalt on skoori lisatud SNPid omavahel korreleeritud. Riskiskooride koostamiseks kasutati Tartu Ülikooli Eesti Geenivaramu andmestikku, mis koosnes 7944st geenidoonorist ja GWASist saadud geenimarkereid ning moodustati kehamassiindeksi mudelid, kuhu üheks seletavaks tunnuseks lisati riskiskoor. Teisteks seletavateks tunnusteks olid vanus ja sugu. Kui SNPid on sõltumatud ja nende efektide suurused on korrektsed, siis on oodatavaks riskiskoori kordajaks ligikaudu üks. Selgus, et mida suurem oli riskiskooris olevate SNPide omavaheline korrelatsioon, seda enam erines riskiskoori kordaja ühest. Riskiskoori kordaja tugevalt korreleeritud SNPidega oli nullilähedane. Seetõttu on oluline valida riskiskoori sõltumatud SNPid.et
dc.language.isoetet
dc.publisherTartu Ülikoolet
dc.subjectregressioonanalüüset
dc.subjectgeneetilised assotsiatsiooniuuringudet
dc.subjectühenukleotiidsed polümorfismidet
dc.subjectbakalaureusetöödet
dc.subject.otherstandardiseeritud kordaja
dc.subject.othermultikollineaarsus
dc.subject.otherregression analysis
dc.subject.otherstandardized coefficients
dc.subject.othermulticollinearity
dc.subject.othergenetic association studies
dc.subject.othersingle nucleotide polymorphisms
dc.titleMarkerite sõltumatuse olulisus geneetilistes riskiskoorideset
dc.typeThesiset


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record