Show simple item record

dc.contributor.advisorPesti, Madli, juhendajaet
dc.contributor.authorLeis, Kristin
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Filosoofiateaduskondet
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Kirjanduse ja teatriteaduse osakondet
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Kirjanduse ja teatriteaduse osakondet
dc.date.accessioned2014-07-03T12:48:36Z
dc.date.available2014-07-03T12:48:36Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/42451
dc.description.abstractBakalaureusetöö teema on Daniel Keyesi novellil põhineva kahe monolavastuse „Lilled Algernonile“ võrdlev analüüs. Esimene neist esietendus 26. veebruaril 1983. aastal Eesti NSV Riikliku Noorsooteatri kaminasaalis, lavastaja ja kunstiline juht oli Mati Unt ning näitleja Andres Ots. Teine esietendus 27. jaanuaril 2012. aastal Rakvere Teatri kolakambris, kus lavastaja oli Kertu Moppel, kunstnik Arthur Arula ja muusikaline kujundaja ning näitleja Lauri Kaldoja. Töö koosneb kolmest põhipeatükist ja alapeatükkidest. Esimeses peatükis antakse ülevaade monodraamast ja selle tunnustest, monolavastustest 1983. aastal ja 2012. aastal ning monoteatri arengust ja muutustest kolmekümne aasta jooksul. Teises peatükis on põgusalt juttu teosest, tegijatest ning kahe lavastuse vastuvõtust kriitikas. Ning kolmandas, analüüsipeatükis, tulevad uurimise alla näitleja miimika ja žestide, dekoratsioonide, rekvisiitide ja kostüümide ning heli ja valguse märgilised tähendused.et
dc.language.isoetet
dc.publisherTartu Ülikoolet
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rightsopenAccesset
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectmonodraamaet
dc.subjectNoorsooteateret
dc.subjectRakvere Teateret
dc.subject.otherbakalaureusetöödet
dc.titleNoorsooteatri ja Rakvere Teatri monolavastuste „Lilled Algernonile“ semiootiline analüüset
dc.typeThesisen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International