Show simple item record

dc.contributor.advisorValge, Marju, juhendaja
dc.contributor.authorTamme, Liina
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Matemaatika-informaatikateaduskondet
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Matemaatilise statistika instituutet
dc.date.accessioned2014-07-10T13:22:52Z
dc.date.available2014-07-10T13:22:52Z
dc.date.issued2014-06-16
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/42526
dc.description.abstractKäesoleva töö eesmärk on anda ülevaade mitmese testimise probleemist. Analüüsides suure tunnuste arvuga andmestikke, puutume kokku paljude hüpoteesipaaride testimisega ehk mitmese testimisega. Mitmese testimise korral on vajalik meetodite kasutamine, et hoida I liiki vea tegemise tõenäosus kõikide testide korral alla soovitud olulise nivoo. Töö esimeses peatükis antakse ülevaade mitmese testimise probleemist ning kirjeldatakse meetodeid, mis on keskendunud katseviisilisele veamäärale, tuues välja iga meetodi puudused ja head küljed. Samuti kirjeldatakse lühidalt seda, kuidas mõjutab testimist II liiki vea tegemine. Töö teises osas kirjeldatakse, kuidas kasutada esimeses osas tutvustatud meetodeid statistikapakettides R ja SAS. Töö kolmandas osas rakendatakse kirjeldatud meetodeid andmestikule, mis koosneb Tartu Ülikooli 73 töötajagrupi keskmiste põhipalkade andmetest aastatel 2012 ja 2013. Analüüsi eesmärk on kindlaks teha, kas keskmine täiskoormusel põhipalk gruppides on aastaga muutunud. Mitmese testimise meetodeid kasutamata võetakse alternatiivne hüpotees palga muutumise kohta vastu grupis 70, mitmese testimise meetodeid kasutades ei võetud alternatiivset hüpoteesi vastu ühegi grupi puhul ja hoiti ära üks valepositiivne tulemus.et
dc.language.isoetet
dc.publisherTartu Ülikoolet
dc.subjectstatistiline analüüset
dc.subjectstatistilised meetodidet
dc.subjecttestimineet
dc.subject.otherbakalaureusetöödet
dc.subject.otherstatistical analysisen
dc.subject.otherstatistical methodsen
dc.subject.othertestingen
dc.titleMitmese testimise probleemet
dc.typeThesiset


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record