Show simple item record

dc.contributor.advisorLepik, Natalja, juhendaja
dc.contributor.authorJõgi, Kaidi
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Matemaatika-informaatikateaduskondet
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Matemaatilise statistika instituutet
dc.date.accessioned2014-07-11T05:45:57Z
dc.date.available2014-07-11T05:45:57Z
dc.date.issued2014-06-20
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/42528
dc.description.abstractKäesoleva töö eesmärgiks on võrrelda kahte meetodit valikuuringu teostamiseks tervishoiutöötajate põhitunnipalga arvutamiseks. Andmestiku moodustavad Tervise Arengu Instituudi poolt kogutud aruande „Tervishoiutöötajate tunnipalk“ 2013. aasta andmed. Vaadeldavad disainid peaksid tagama rotatsiooni 70%. Meetodeid võrreldi simulatsiooni põhjal. Hinnangute täpsuse tõstmiseks rakendati ka regressioonhinnangut. Esimeseks disainiks valiti lihtne juhuslik kihtvalik (LJKV), mille puhul võrreldi hinnanguid võrdelise ja Neymani paigutuse korral. Rotatsiooni arvestamiseks kasutati püsijuhuarvude meetodit. Teiseks disainiks konstrueeriti uus süstemaatilisele klaster- valikule baseeruv disain. Parimaks osutus LJKV Neymani paigutusega. Regressioonhinnang parandas kõige rohkem süstemaatilisele klastervalikule konstrueeritud disaini.et
dc.language.isoetet
dc.publisherTartu Ülikoolet
dc.subjecttervishoiutöötajaet
dc.subjectkeskmine palket
dc.subjectjuhuväljavõttet
dc.subjectsüsteemväljavõttet
dc.subject.otherbakalaureusetöödet
dc.subject.otherhealth care professionalen
dc.subject.otheraverage wagesen
dc.subject.otherrandom samplingen
dc.subject.othersystematic samplingen
dc.titleTervishoiutöötajate keskmise tunnipalga hindamine süstemaatilise klastervaliku ja lihtsa juhusliku kihtvaliku korralet
dc.typeThesiset


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record