Show simple item record

dc.contributor.authorJaaniste, Antti
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Loodus- ja tehnoloogiateaduskondet
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Tehnoloogiainstituutet
dc.date.accessioned2014-08-26T08:54:01Z
dc.date.available2014-08-26T08:54:01Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/43032
dc.description.abstractKäesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli projekteerida andmehõivemooduli riist- ja tarkvara ning rakendus Androidi tahvelarvutile. Lõppeesmärgiks oli kuvada treenijale kulutatud energia infot. Selleks tuli kõigepealt mõõta hooratta nurkkiirus, kasutades Halli efektil põhinevat magnetvälja andurit ning hoorattaga samale võllile kinnitatud ketas, millesse oli paigaldatud magnetid. Mikrokontroller luges anduri poolt saadud impulsse ning arvutas nende põhjal nurkkiiruse ja nurkkiirenduse ning saatis need FTDI FT232RL mikrokiipi, mis saatis andmed omakorda üle USB- ühenduse tahvelarvutisse. Tahvelarvutis töötas Androidi rakendus, mis kuvas peale treeningseadmele kinnitatud hoorataste valikut kulutatud energia tulpdiagrammina. Esiteks tuli kirjeldada süsteemile esitatud nõuded. Siis tuli valida andmehõivemooduli jaoks sobiv riistvara, mis võimaldaks registreerida magnetvälja muutumist ning puudutust. Lisaks pidi moodul suhtlema tahvelarvutiga üle virtuaalse COM-pordi. Andmehõivemooduli tarkvara peatükk käsitles nii selle üldist ülesehitust kui ka magnetvälja andurist tuleva signaali filtreerimist. Viimane oli vajalik, kuna andurist tulev signaal ei olnud hüstereesi tõttu ühtlane. Filtreerimise juures oli kirjeldatud kasutatav filter ning näidatud, kuidas erineb tegelik signaal ideaalsest. Lisaks oli välja toodud, kuidas signaal muutus filtreerimise käigus. Androidi rakenduse peatükk kirjeldas kasutajatarkvara loomist. Alustuseks tuli leida teegid, mis võimaldaks luua ühendust üle FTDI ning joonistada tulpdiagramme. Edasi oli vaja luua tegevused, mis tegelevad seadete menüü kuvamise, õige FDTI draiveri otsimise ning tulpdiagrammi kuvamisega. Kuna ei õnnestunud leida graafikute loomise teeki, mis võimaldaks mugavalt tulpdiagramme luua, tuli vastav teek ise kirjutada. Viimases osas kirjeldati erinevaid probleeme, mis tekkisid süsteemi luues ning pakuti neile lahendusi. Androidi rakendust on võimalik edasi arendata, lisades sinna serveri ning veebirakenduse, kuhu salvestatakse kasutaja tehtud treeningud. See võimaldab treeneril ning treenijal näha, kuidas on tulemused aja jooksul muutunud ning kas areng on toimunud positiivses või negatiivses suunas.et
dc.language.isoetet
dc.publisherTartu Ülikoolet
dc.subjectResearch Subject Categories::TECHNOLOGY::Information technology::Computer science::Software engineeringet
dc.subject.otherbakalaureusetöödet
dc.titleAndroid operatsioonisüsteemil põhinev mõõtesüsteem treeninguseadmeteleet
dc.title.alternativeAndroid OS based metering system for inertial flywheel exercise machineset
dc.typeThesiset


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record