Show simple item record

dc.contributor.advisorSirotkina, Reeli, juhendaja
dc.contributor.authorKanter, Marta-Liina
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Sotsiaal- ja haridusteaduskondet
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Ühiskonnateaduste instituutet
dc.date.accessioned2014-09-03T13:24:16Z
dc.date.available2014-09-03T13:24:16Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/43146
dc.description.abstractSiinses bakalaureusetöös uurisin üle 80-aastaste abivajadusega eakate subjektiivset heaolu ja seda mõjutavaid tegureid. Viies temaatilises intervjuus jagasid nii kodus kui ka hooldusasutuses viibivad uuritavad oma kogemusi. Intervjuudes käsitleti erinevaid teemasid, millele tuginesin arutlevat analüüsi tehes: üleüldine rahulolu eluga, heaolu mõjutavad tegurid, lähedaste olemasolu ja abivajaduse mõju subjektiivsele heaolule ning kodus ja hooldusasutuses viibimise negatiivsed ja positiivsed küljed. See, kuidas indiviid tajub subjektiivselt teda ümbritsevaid inimesi ja keskkonda, määrab ka rahulolu oma eluga. Üldisele heaolule hinnangut andes võtsid uuritavad ühe kindla positiivse või negatiivse teguri oma elust, mis oli määravaks nende rahulolul eluga. Üldist hinnangut andes ei vaadelnud ükski respondentidest kõiki oma elus esinevaid aspekte ja nende koosmõju koos. Tegurid, mis mõjutasid uuritavate heaolu, erinesid aga oluliselt. Ühisteks negatiivseteks teguriteks olid füüsilise tervise halvenemine ja liikumisvõimetus. Negatiivsetest teguritest oli täheldada ka üksildustunnet ja lähedaste ajapuudust. Kuna intervjuudest ilmnes asjaolu, et vastajatel, kes ütlesid end rahul olevat oma eluga, esines ka neid negatiivseid tegureid, mis teiste vastajate puhul olid määravaks rahulolematuse põhjuseks, siis võib öelda, et eaka heaolu sõltub suuresti tema enda isiksusest ja suhtumisest. Erinevad tegurid mängivad väiksemat või suuremat rolli eaka üleüldises heaolus, kuid see, kuidas inimene subjektiivselt tajub teda ümbritsevaid aspekte, on määravaks mõju suuruses ning selle läbi üldises rahulolus eluga. See asjaolu ilmnes analüüsis ning teoreetilist raamistikku üles ehitades ei leidnud ma uuringuid, kus oleks antud tegurile erilist tähelepanu pööratud. Selle tõttu arvan, et isiksuse ja iseloomu mõju subjektiivsele heaolule on üks teema, mida võiks edaspidi süvendatumalt uurida. See oli ka üks aspekt, mis oli minu jaoks isiklikult üllatav. Teoreetilist raamistikku koostades ilmnes, et eaka heaolu kujunemisel on keskseks teguriks lähedaste suhete olemasolu ja abivajadus. Intervjuude põhjal seda väita ei saa. Ükski uuritavatest ei maininud kumbagi teguritest iseseisvalt, ilma et mina oleksin sellele tähelepanu pööranud. Ka see oli analüüsi tehes minu jaoks üllatavaks asjaoluks. Ei saa väita, et selle tõttu ei ole antud tegurid olulised eaka heaolus, kuid eakate endi kogemustel ei ole need olulisimateks näitajateks nende rahulolul eluga. Samas kinnitasid uuritavad, et lähedaste suhete olemasolul on positiivne mõju nende heaolule. Abivajadus tekitas kas negatiivseid tundeid või ei mõjutanud eaka heaolu.et
dc.description.urihttp://www.ester.ee/record=b4416177~S1*estet
dc.language.isoetet
dc.publisherTartu Ülikoolet
dc.subject.otherbakalaureusetöödet
dc.subject.othereakadet
dc.subject.othervanemaealisedet
dc.subject.otherheaoluet
dc.subject.otherrahuloluet
dc.titleÜle 80-aastaste abivajadusega eakate subjektiivne heaolu kodustes tingimustes ja hoolekandeasutuseset
dc.typeThesisen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record