Show simple item record

dc.contributor.advisorTaur, Tiiu, juhendaja
dc.contributor.authorKõrgesaar, Grete
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Sotsiaal- ja haridusteaduskondet
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Ühiskonnateaduste instituutet
dc.date.accessioned2014-09-05T13:41:23Z
dc.date.available2014-09-05T13:41:23Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/43211
dc.description.abstractKäesoleva magistritöö eesmärk oli viia läbi uurimus, mis annaks eelkõige rahvusvahelise ettevõtte iseärasusi käsitledes, aluse ja panuse ettevõtte Nortal sisekommunikatsioonistrateegia koostamisse. Uuriti ettevõtte organisatsioonikultuuri, -kommunikatsiooni, väärtuste tajumist. Üldjoontes võib tööd pidada kordaläinuks. Tegemist oli äärmiselt aja- ja töömahuka projektiga, mille tulemusena selgus mitmeid huvitavaid ja olulisi seiku ettevõtte nii sisemise korralduse, kommunikatsioonivajaduste kui ka üldisemalt rahvusvaheliste ettevõtete isepärasuste kohta. Töö käigus viisin läbi 20 semistruktureeritud süvaintervjuud, mille kodeerisin ja seejärel analüüsisin horisontaalselt. Edasiseks analüüsiks ja järelduste tegemiseks andis hea aluse põhjalik teooriaülevaade, mis hõlmas kõiki intervjuudes esile tulnud teemasid ja pakkus neile võimelikke selgitusi lahendusi. Töö kulmineerus soovituste peatükiga, mis kogu eelneva tulemusena loodetavasti ettevõttele väärtuslikke nõuandeid esitab. Olulisemateks tulemusteks võib muuhulgas pidada, kui selgelt tuleb välja organisatsioonisisene mitmekesisus, arvamuste ja vajaduste paljusus. Samas on selgelt esitatud mitmed probleemid ettevõtte sisemises organiseerituses – puudu on laiemast ühtsus- ja kuuluvustundest, ettevõtte erinevad harud tunnevad ennast ebavõrdses seisus asetsevat ja tegeleda tuleb mitmete kultuuri- või organisatsioonikultuuri erinevustega (sh juhtimisstiil), mis pingeid tekitada võivad. Samamoodi, kuigi tuuakse mitmeid positiivseid näiteid, eesotsas uudiskirjaga, leitakse et ettevõtte sisekommunikatsioon võiks olla planeeritum, läbipaistvam ja aidata enam kaasa ettevõtte erinevate osade ühtseks integreerimisel. Ettevõtte ametlike ja mitteametlike väärtuste teadmise ja tunnetamise juures valitseb väike segadus ja esile tuleva mitmesugused kultuurierinevused, mis omakorda võivad olla lahknevate väärtuste allikaks. Kõiki rahvusvahelise ettevõtte kommunikatsiooniprobleeme ilmselgelt kommunikatsiooniga lahendada ei saa. Kindlasti tuleks üle vaadata sisemine struktureeritus, protseduurid ja töövõtted. Kommunikatsioon sealjuures on vältimatu abimees soovitu reaalsuseks rääkimisel. Käesolev töö on oluline esindamaks valdkonda, mida Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudis pole varem uuritud, kuid mis esindab kasvavalt järjest enamate ettevõtete tänapäeva reaalsust. Multikultuursus annab rahvusvaheliste ettevõtete töötajaskonnale täiesti uue mõõtme. See omakorda tingib uued viisid, kuidas ettevõtted ennast sisemiselt organiseerivad ja mõtestavad. Loodan, et käesolev magistritöö on abiks ettevõttele Nortal enda reaalsuste lahtimõtestamisel ja toob esile olulisi momente ka laiemal pinnal.et
dc.description.urihttp://www.ester.ee/record=b4458728*est
dc.language.isoetet
dc.publisherTartu Ülikoolet
dc.subjectrahvusvahelised ettevõttedet
dc.subject.othermagistritöödet
dc.subject.otherettevõttedet
dc.subject.otherhargmaised ettevõttedet
dc.subject.otherinfotehnoloogiaet
dc.subject.othersisekommunikatsioonet
dc.subject.otherorganisatsioonikommunikatsioonet
dc.subject.otherorganisatsioonikultuuret
dc.subject.otherväärtused (filos.)et
dc.titleKultuuride vahelised erinevused Nortal AS sisekommunikatsiooniset
dc.typeThesisen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record