Show simple item record

dc.contributor.authorSaar, Ellu
dc.contributor.authorUnt, Marge
dc.contributor.authorLindemann, Kristina
dc.contributor.authorReiska, Epp
dc.contributor.authorTamm, Auni
dc.date.accessioned2014-11-12T09:46:55Z
dc.date.available2014-11-12T09:46:55Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/44229
dc.description.abstractArusaam õppimisest kui noorte kohustusest ja privileegist ei vasta tänapäeva kiiresti muutuva maailma nõudmistele. Euroopa Liit on aktiivselt asunud edendama täiskasvanute õppimist ja seadnud oluliseks prioriteediks suurendada elukestvas õppes osalemist. Selle taga on arusaam, et täiskasvanute õppes osalemine on kasulik nii sotsiaalses kui ka majanduslikus plaanis nii osalejatele endile kui ka ühiskonnale laiemalt, kuna see tõstab nii tootlikkust kui ka hõivet tööturul. Rahvusvaheline täiskasvanute oskuste uuring PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) pakub võrreldes varasemate andmebaasidega mitu täiendavat võimalust. Kuna uuring mõõtis lisaks haridustasemele ka kolme liiki oskusi (funktsionaalset lugemisoskust, matemaatilist kirjaoskust ja probleemilahendusoskust tehnoloogiarikkas kesk konnas), siis on võimalik uurida, kuivõrd mõjutavad elukestvas õppes osalemist oskused ja haridus eraldiseisvalt. Et PIAACi küsimustikus oli ka mahukas osa, mis mõõtis erinevate oskuste kasutamist tööl, annab see lisaks võimaluse analüüsida, kuivõrd mõjutavad elukestvas õppes osalemist nn pakkumise poole karakteristikud, st inimeste oskused ja haridustase, ning kuivõrd olulised on nn nõudlust iseloomustavad näitajad (eelkõige töö oskustemahukus).et
dc.language.isoetet
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectprobleemilahendusoskuset
dc.subjectmatemaatiline kirjaoskuset
dc.subjectfunktsionaalne lugemisoskuset
dc.subjectrahvusvahelised uuringudet
dc.subjecttäiskasvanute oskusedet
dc.subjectõppesse tagasitoomineet
dc.subjectelukestev õpeet
dc.subjecttäiskasvanuhariduset
dc.subjectPIAACet
dc.titleOskused ja elukestev õpe: Kellelt ja mida on Eestil oskuste parandamiseks õppida? PIAAC uuringu temaatiline aruanne nr 2et
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/workingPaper
dc.typeWorking Paperet


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record