Show simple item record

dc.contributor.authorKivirähk, Kaur
dc.date.accessioned2007-12-04T08:44:31Z
dc.date.available2007-12-04T08:44:31Z
dc.date.issued2007-12-04T08:44:31Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/4856
dc.description.abstractMagistritöö eesmärgiks on tuua välja tegeliku ja ideaalse juhtimisstiili seosed soorituse ja kohesiivsusega organisatsioonis. Töö on jagatud teoreetiliseks ja empiiriliseks osaks. Töö esimeses peatükis analüüsitakse tõstatatud probleeme meta-analüütiliste vahenditega. Peatükk on omakorda jagatud kaheks osaks, millest esimeses keskendutakse juhtimisstiili uurimisele organisatsioonis ja käsitletakse selle seoseid soorituse ning kohesiivsusega. Peatüki teises osas uuritakse ideaalse juhtimisstiili kujunemist organisatsioonis ja selle seoseid tegeliku juhtimisstiili, soorituse ja kohesiivsuse vahel. Esimeses peatükis püstitatud hüpoteesid põhinevad teadusuuringutel ja -artiklitel. Teine peatükk keskendub Eesti pankade IT osakondades läbi viidud empiirilise uuringu analüüsile ja peatükk on jaotatud kaheks osaks. Esimene osa sellest kirjeldab empiirilise uuringu metoodikat ja uurimisvahendeid. Teises osas tuuakse välja empiirilise uuringu tulemused ja analüüsitakse esimeses peatükis ülestõstatatud hüpoteeside kehtivust.et
dc.language.isoetet
dc.subject.otherdissertatsioonidet
dc.subject.otherETDen
dc.subject.otherdissertationen
dc.titleTegelik ja ideaalne juhtimisstiil organisatsioonis ja nende seosed soorituse ja kohesiivsusegaet
dc.typeThesiset


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record