Show simple item record

dc.contributor.advisorKonstabel, Kenn, juhendaja
dc.contributor.advisorSaar, Kalev, juhendaja
dc.contributor.authorKallaste, Kadri Katariina
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Sotsiaal- ja haridusteaduskondet
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Psühholoogia instituutet
dc.date.accessioned2015-10-20T11:00:46Z
dc.date.available2015-10-20T11:00:46Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/49079
dc.description.abstractKäesolev töö uurib tüpograafia semantilise mõju ulatust implitsiitsetele ja eksplitsiitsetele otsustele. Kirjatüübi implitsiitset mõju püütakse kinnitada IAT-testiga ning eksplitsiitset mõju süllogismide lahendamisega. Püstitatakse hüpoteesid, et kirjatüübi mõju on implitsiitses testis suurem kui eksplitsiitses ning kirjatüüpi Comic Sans seostatakse tugevamalt teemaga lohakas ja Georgiat tugevamini teemaga korralik. Eksplitsiitses testis loodeti leida, et Georgia katsegrupp peab rohkem kehtivateks korrektsuse teemalisi süllogisme ja Comic Sansi grupp lohakuse teemalisi süllogisme. Kinnitust leidis kirjatüübi implitsiitne mõju. Eksplitsiitses testis avaldus vähene seos kirjatüübiga Comic Sans teemal lohakas, ent olulist erinevust kirjatüübi Georgia ning korraliku ja lohaka teema vahel ei esinenud. Korrelatsiooni ei leitud ka katses osalejate implitsiitsete ja eksplitsiitsete vastuste vahel. Järeldusena saab välja tuua, et kirjatüübi semantika avaldab implitsiitset mõju ning seega tuleks jälgida, et teksti sisu ja kirjatüübi omadused räägiksid sama keelt. Eksplitsiitsete otsuste mõjutamise kohta ei saa aga antud eksperimendi tulemuste põhjal kindlaid järeldusi teha.et
dc.description.urihttp://www.ester.ee/record=b4517529*est
dc.language.isoeten
dc.publisherTartu Ülikoolet
dc.subject.otherüliõpilastöödet
dc.subject.othertrükikunstet
dc.subject.otherkirjastiilidet
dc.subject.othermõjudet
dc.subject.othersemantikaet
dc.subject.otherotsustamineet
dc.titleKirjatüübi semantiline mõju implitsiitses ja eksplitsiitses otsustusprotsessiset
dc.typeThesisen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record