Selle nimetusega on seotud järgmised litsentsi failid:

CC0 1.0 Universal
Kui pole teisiti märgitud, kirjeldatakse litsentsi järgnevalt CC0 1.0 Universal