Now showing items 1-20 of 157

  • Perfektsed monoidid 

   Hiis-Hommuk, Getter (Tartu Ülikool, 2021)
   Käesolevas bakalaureusetöös antakse ülevaade perfektseid monoide kirjeldavast John Fountaini teoreemist. Kõigepealt tuletatakse meelde poolrühmateooria põhimõisted ja antakse perfektse monoidi definitsioon. Seejärel ...
  • Plasticity of the unit ball of a Banach space 

   Leo, Nikita (Tartu Ülikool, 2021)
   Selles bakalaureusetöös vaadeldakse väljakutsuvat lahtist küsimust Banachi ruumi ühikkera plastilisusest. Töös antakse ülevaade probleemist ja laiendatakse osaliste positiivsete tulemuste nimekirja, tõestades ühikkera ...
  • Supersingulaarsete elliptkõverate isogeensed teisendused ning rakendused signatuuriskeemi CSI-FiSh näitel 

   Pärn, Calvin (Tartu Ülikool, 2021)
   Aastal 2019 avaldasid W. Beullens, T. Kleinjung ja F. Vercauteren artikli, kus tutvustasid allkirjastusskeemi CSI-FiSh, mida usutakse praegu olevat kvantturvaline. Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on esitada elliptkõverate ...
  • Perioodiliste kuupsplainidega histopoleerimine 

   Pae, Markus Rene (Tartu Ülikool, 2021)
   Bakalaureusetöös uuritakse perioodilisi kuupsplaine, mis on määratud võrgul, kus on paarisarv osalõike. Lahendatakse histopolatsiooniülesannet: otsitakse paarisarvulise osalõikude arvuga histogrammile vastavat splaini, kus ...
  • Loenduva arvu viiludega määratud Banachi ruumid 

   Lõo, Marcus (Tartu Ülikool, 2021)
   Aastal 2010 tõid A. Avilés, V. Kadets, M. Martin, J. Meri ja V. Shepelska sisse loenduva arvu viiludega määratud Banachi ruumi mõiste, et üldistada Asplundi ja Radon–Nikodymi omadusega separaableid Banachi ruume. ...
  • Optimaalse juhtimise rakendusi majanduses 

   Kuus, Erki (Tartu Ülikool, 2021)
   Antud bakalaureusetöö keskendub majandusmudelitele, täpsemalt optimaalse tööjõu ning firma maksimaalse kasumi mudelitele. Nii optimaalse tööjõu kui ka firma maksimaalse kasumi mudelite puhul on vaadeldud ülesandeid fikseeritud ...
  • Riemanni pindade geomeetria ja minimaalpinnad 

   Kritševskaja, Aljona (Tartu Ülikool, 2021)
   Antud töö on pühendatud Riemanni pindade diferentsiaalgeomeetria uurimisele. Töös käsitletakse pinnateooria järgmisi tähtsaid mõisteid: esimene ja teine fundamentaalvorm, Gaussi kõverus, keskmine kõverus. On kirjeldatud ...
  • Parameetriliste Bezier’ liitkõverate konstrueerimine 

   Karu, Laura (Tartu Ülikool, 2021)
   Bakalaureusetöös käsitletakse parameetriliste Bezier’ liitkõverate konstrueerimist. Defineeritakse Bernsteini baaspolünoomi, Bezier’ kõvera, polaarkuju ja Bezier’ liitkõvera mõisted ning vaadeldakse nende tähtsamaid omadusi ...
  • Juhuslike jadade võrdlemine 

   Iher, Kati (Tartu Ülikool, 2021)
   Töös kirjeldatakse ja uuritakse mõningaid juhuslike jadade võrdlemise meetodeid. Kõigepealt kirjeldatakse juhuslikke jadasid. Seejärel defineeritakse kaks jadade sarnasusmõõtu: pikima ühisjada pikkus ning H ehk ekstremaaljoonduste ...
  • Perfektsed monoidid 

   Hiis-Hommuk, Getter (Tartu Ülikool, 2021)
   Käesolevas bakalaureusetöös antakse ülevaade perfektseid monoide kirjeldavast John Fountaini teoreemist. Kõigepealt tuletatakse meelde poolrühmateooria põhimõisted ja antakse perfektse monoidi definitsioon. Seejärel ...
  • Mitteparameetrilised testid kuhja alternatiivhüpoteesidele 

   Niit, Raul (2021)
   Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on kirjeldada peamiseid mitteparameetrilisi teste kuhja alternatiivhüpoteeside jaoks ning välja toodud teste omavahel võrrelda. Töö teoreetilises osas esitatakse ülevaade kolmest erinevast ...
  • Ravimisoostumise ennustamine kroonilistel haigetel eelneva käitumise põhjal 

   Kuus, Kaari (2021)
   Ravimisoostumus on näitaja, mis annab infot, kui hästi patsient oma ravi järgib. Eriti krooniliste haigete puhul on tähtis ettenähtud ravimiskeemi korrektne järgimine, et saavutada ravis soovitud edu. Bakalaureusetöö eesmärk ...
  • Perearstide visiitide analüüs 

   Golubeva, Aljona (2021)
   Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on analüüsida perearstidele tehtavad visiite. Selleks vaadeldakse eri tüüpi visiitide koguarvu sõltuvust soost, vanusegrupist ja aastast. Töö käigus uuritakse, millised visiitide tüübid ...
  • Mikrobioomil põhinevad ennustusmudelid soolevähi diagnoosimiseks 

   Bulõgina, Triin (2021)
   Inimesega seotud mikroorganismide ehk mikrobioomi uurimisvaldkond on muutunud väga oluliseks personaalmeditsiini arengus. Sellest lähtuvalt uuritakse bakalaureusetöös mikrobioomi kasutamist soolevähi diagnoosimiseks. ...
  • The impact of social inequality on stage at diagnosis of colon and rectal cancers in Denmark 

   Budrikas, Kai (2021)
   The aim of this bachelor’s thesis is to study whether socioeconomic indicators such as income and education have had an impact on at which stage colon and rectal cancers (ICD-10 C18 and C20) were diagnosed in Denmark from ...
  • Muutumispunkti leidmine aegreas 

   Kitt, Lennart (Tartu Ülikool, 2006)
  • Polünomiaalsete splainide geomeetrilised omadused 

   Mitt, Anu (Tartu Ülikool, 2009)
  • Projektiivse spetsiaalse lineaarrühma lihtsus 

   Puusemp, Peeter (Tartu Ülikool, 2006)
  • Ruutvõrrandist Abeli-Ruffini teoreemini 

   Tulit, Mariliis (Tartu Ülikool, 2008)
  • Faktoriseeruvad inverssed monoidid 

   Košik, Oleg (Tartu Ülikool, 2006)