Now showing items 1-20 of 150

  • Modelling late invoice payment times using survival analysis and random forests techniques 

   Smirnov, Janika (2016)
   The aim of this thesis is to explore possibilities of modelling late payment times of invoices in business-to-business sales process using real data of sales ledgers. Survival analysis and a novel ensemble method of Random ...
  • Lähendusteooria 

   Niglas, Ksenia (Tartu Ülikool, 2016)
   Käesoleva magistritöö eesmärk oli luua lähendusteooria eestikeelne õppematerjal tudengitele. Töös tutvustatakse lähendusteooria klassikalisi tulemusi, muu hulgas tõestatakse Korovkini teoreem, Kolmogorovi teoreemi, Tšebõšovi ...
  • Ühe ressursiga tulude optimiseerimine bussipiletite müügi näitel 

   Peek, Annegrete (2016)
   Käesoleva töö eesmärgiks on anda ülevaade ühe ressursiga tulude optimiseerimise meetoditest. Lähemalt vaatame staatilisi mudeleid, mis ütlevad, kui suure osa mahust antud hinnaga müüa. Kahe hinnaklassi korral saab kasutada ...
  • Using Gromov-Wasserstein distance to explore sets of networks 

   Hendrikson, Reigo (2016)
   In many fields such as social sciences or biology, relations between data or variables are presented as networks. To compare these networks, a meaningful notion of distance between networks is highly desired. The aim of ...
  • Wang’s premium principle: overview and comparison with classical principles 

   Ali, Mohammad Jamsher (2016)
   A premium principle is an economic assessment regulation used by the insurer in order to settle on the amount of net premium for each individual risk in his portfolio. In this research, we will practically examine the ...
  • Segmenteerimine peidetud Markovi mudelite segude korral 

   Sõnajalg, Jaak (2016)
   Peidetud Markovi mudelite (HMM) seguga puutume kokku, kui vaatleme HMM-i parameetrite komplekti fikseerimise asemel jaotust parameetrite ruumil. Klassikaline moodus peidetud seisundite vektori hindamiseks on nn suurima ...
  • Measuring the effectiveness of casino bonuses using linear regression models 

   Sirge, Kristjan (2016)
   The following master thesis gives an overview of the linear multivariate regression and the implementation of the models for casino players real monetary data. With these models the handing out of bonuses to players and ...
  • Swedbank P&C Insurance AS-i reisikindlustuse preemia analüüs 

   Roosileht, Nora (2016)
   Käesoleva magistritöö eesmärk on uurida ja analüüsida Swedbank P&C Insurance AS-i kasutatavat reisikindlustuse preemia valemit. Antud töö mõte on teha kindlaks, kas selle valemi abil leitud preemiad katavad kahjude kulud ...
  • Unit linked insurance plans and their applications in India 

   Mandal, Satrajit (2016)
   This paper focuses on a modern insurance plan, called unit linked insurances, where differently from the traditional life insurance, the policyholder gets guaranteed insurance benefit, whereas in case of unit linked insurance ...
  • Banachi ruumi karedus 

   Nadel, Rihhard (Tartu Ülikool, 2016)
   Magistritöö eesmärk on selgitada ekstreemsete Radon-Nikod´ymi omaduse ning hiljuti intensiivselt uuritud diameeter-2 omaduste vahele jäävate omadustega Banachi ruumide geomeetrilist struktuuri. Lähtekohaks on sarnased ...
  • Lambert'i W juhuslikud suurused ja nende rakendamine kahjukindlustuses 

   Puhkim, Tuuli (2016)
   Käesoleva magistritöö eesmärk on anda ülevaade Lambert'i W funktsioonist ning uurida Lambert'i W juhuslike suuruste tekkemehhanismi, omadusi ja rakendamisvõimalusi asümmeetriliste andmete kirjeldamisel. Lambert'i W juhuslikud ...
  • Pankrotistumise tõenäosuse prognoosimine otselaenamisettevõtte Bondora andmetel 

   Sammelsaar, Lagle (2016)
   Käesoleva magistritöö põhieesmärk on hinnata otselaenamisettevõtte Bondora klientide oodatava kahju ühte komponenti, milleks on pankrotistumise tõenäosus, et võimalikult täpselt määrata riskitase nende klientide korral, ...
  • Diametraalse diameeter-2 omadusega Banachi ruumid 

   Pirk, Katriin (Tartu Ülikool, 2016)
   Magistritöö lähtekohaks on Becerra Guerrero, López-Pérezi ja Rueda Zoca artikkel Diametral diameter two properties (arXiv:1509.02061v4 [math.FA]), kus uuriti kolme diametraalset diameeter-2 omadust, mis jäävad tuntud ...
  • Empiirilise tõepära meetod valikuuringutes 

   Tüli, Kristi (2016)
   Magistritöö eesmärk on anda ülevaade empiirilise tõepäraga lähenemisest suurusega võrdelise tagasipanekuga valiku näitel. Antud lähenemise korral saab moodustada disainipõhised usaldusintervallid üldkogumi keskmisele, ...
  • Generalized Estimating Equations: an overview and application in IndiMed study 

   Arge, Maia (2016)
   Generalized Estimating Equations (GEE), developed by (Zeger & Liang 1986), is a method of estimation that accounts for correlations among repeated measurements and is widely used in longitudinal analysis. The purpose of ...
  • Pensionikindlustusmudelid ja teenistustabeli koostamine Eesti näitel 

   Uurman, Liina (2016)
   Käesolevas magistritöös keskendutakse pensionikindlustuse teoreetilistele mudelitele ning nende rakendustele. Teoreetilises osas tutvustatakse uusimat lähenemist pensionikindlustuse mudelite hindamiseks, mis põhineb pideva ...
  • Barjääriga optsiooni hinna määramine binoom- ja trinoommeetodi modifikatsioonidega 

   Metsalu, Mailis (2016)
   Optsioon annab optsiooni omanikule võimaluse alusvara osta või müüa eelnevalt kindlaksmääratud ajahetkel tulevikus fikseeritud hinnaga. Käesolevas töös vaatleme bino- trinoommeetodit ja adaptiivsete võrede meetodit (AVM) ...
  • Credit scoring by segmented modelling 

   Özay, Tevfik Can (2016)
   This study is devoted to small loan evaluation modelling which is known as credit scoring. Credit scoring models help the decision takers (such as credit offices, banks …) decide customers’ creditworthiness in short time ...
  • Caputo murrulise tuletisega Cauchy ülesanne 

   Heinsalu, Märten (Tartu Ülikool, 2016)
   Magistritöös antakse tingimused Caputo murrulise tuletisega Cauchy ülesande lahendi olemasoluks ja ühesuseks. Lisaks tuletatakse meetod selle ülesande numbriliseks lahendamiseks ja esitatakse rida näiteülesande lahendamisel ...
  • Does absolute or conditional convergence of the integrals define fractional derivatives? 

   Kalam, Britt (Tartu Ülikool, 2016)
   In this master’s thesis we analyse the class of fractionally differentiable functions. This work is built on Gennadi Vainikko’s recent paper “Which functions are fractionally differentiable?”, that characterises the class ...