Show simple item record

dc.contributor.advisorTäht, Karin, juhendaja
dc.contributor.authorVästrik, Laane Reti
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Sotsiaalteaduste valdkondet
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Psühholoogia instituutet
dc.date.accessioned2016-03-15T09:57:50Z
dc.date.available2016-03-15T09:57:50Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/50976
dc.description.abstractKäesolev uurimistöö keskendub õpetajate tajutud enesetõhususe ja mõttemustri erinevustele rahvusvahelises haridusuuringus PISA saadud kõrgemate ja madalamate tulemustega eestikeelsetes koolides. Uuringus osales 295 õpetajat, kes õpetasid nendes klassides, mis võtsid osa PISA 2012 uuringust. Töö peamised tulemused on järgmised: kõrgemate PISA tulemustega koolides oli õpetajate tajutud enesetõhusus kõrgem vaid ühe dimensiooni lõikes (usk, et õpetaja suudab kõigile õpilastele arusaadavalt selgitada), Z3 = 1.40, p = .02, d = .32. Samuti selgus, et paremate õpilaste tulemustega koolides leidub rohkem kasvule suunatud mõttemustriga õpetajaid, χ2(2, N = 295) = 8.88, p = .01, φ = .17. Statistiliselt olulist seost õpetaja enesetõhususe ja mõttemustri vahel ei leitud. Uurimistöö tulemustest saab järeldada, et õpetajate enesetõhusus ja mõttemuster on mõneti seotud õpilaste tulemustega ning nende arendamise läbi saab parendada õpikeskkonda.et
dc.language.isoetet
dc.publisherTartu Ülikoolet
dc.subject.otherüliõpilastöödet
dc.titleÕpetajate tajutud enesetõhususe ja mõttemustri erinevused PISA haridusuuringust osavõtnud eestikeelsetes koolideset
dc.title.alternativeDifferences in teacher self-efficacy and mindset among Estonian language based schools participating in the Programme for International Student Assessmenten
dc.typeThesisen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record