Selle nimetusega on seotud järgmised litsentsi failid:

info:eu-repo/semantics/openAccess
Kui pole teisiti märgitud, kirjeldatakse litsentsi järgnevalt info:eu-repo/semantics/openAccess