Show simple item record

dc.contributor.advisorRoosaluste, Elle, juhendaja
dc.contributor.authorMark, Sandra
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Botaanika osakondet
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Loodus- ja tehnoloogiateaduskondet
dc.date.accessioned2016-06-02T13:04:12Z
dc.date.available2016-06-02T13:04:12Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/51709
dc.description.abstractTöö eesmärk on elupaigatüüpe 6510, 6210 ja 6270 esindavate alade kirjeldamine ning kirjelduste põhjal niitude suktsessiooni mõjutavate tegurite väljaselgitamine ja hindamine, milliste näitajate põhjal võib elupaigatüüpi 6510 pidada kuuluvaks elupaigatüüpidesse 6210, 6210* ja 6270*. Töö raames uuriti 100 Keskkonnaregistrist võetud ala, mis asusid Lääne-Eestis ja Saaremaal. Andmeanalüüsis kasutati nii Keskkonnaregistri kui ka uusi ümbermääratud elupaikade andmeid. Elupaigad määrati ümber iseloomulike liikide esinemise protsendi ja kaitstavate liikide esinemise alusel. Iseloomulike liikide esinemise protsendiks võeti 40. Kõige liigirikkamaks osutus elupaigatüüp 6270 ja kõige liigivaesemaks 6510 (ümberhinnatud elupaigatüübid). Statistiliselt oluliselt erines omavahel vaid iseloomulike liikide arv nii võrdluses naaberalade, elupaigatüüpide kui ka majandamise ajalooga. Tulemustest selgus, et nende elupaigatüüpide hindamiseks sobib iseloomulike liikide esinemisprotsendi meetodet
dc.language.isoetet
dc.publisherTartu Ülikoolet
dc.subjectpoollooduslik koosluset
dc.subjectsuktsessioonet
dc.subjectelupaigatüüpide hindamineet
dc.subject.othermagistritöödet
dc.titleMõnede Loodusdirektiivi niiduelupaikade määratlemise probleemidet
dc.typeThesiset


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record