Show simple item record

dc.contributor.advisorRämmer, Andu, juhendaja
dc.contributor.authorTamm, Lauri
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Sotsiaalteaduste valdkondet
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Ühiskonnateaduste instituutet
dc.date.accessioned2016-06-20T14:34:12Z
dc.date.available2016-06-20T14:34:12Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/51954
dc.description.abstractKäesolevas bakalaureusetöös analüüsiti, mis aspektid mõjutavad avalik-õiguslike ülikoolide täiskoormusega õppivaid tudengeid tööle asuma. Esmalt andis töö autor ülevaate valdkonda reguleerivatest õigusaktidest ning varasemalt läbi viidud uuringutest ning üldisest statistikast Eestis ja mujal maailmas. Töö empiiriline osa põhineb EUROSTUDENT IV ja EUROSTUDENT V uuringujärkude Eesti kohta käivatel andmetel. Bakalaureusetöö täitis seatud eesmärki, töös uuriti, mis on tööle asumise peamised põhjused, kui seotud on tehtav töö õpitava erialaga, vanemate sotsiaalmajandusliku staatuse mõju tööle asumisele ning ülikoolilinna kolimise mõju tööle asumisele. Selgus, et peamiseks põhjuseks, mis tudengid bakalaureuseastmes tööle asuvad, on majandusliku toimetuleku tagamine. Tudengid töötavad valdavalt valdkondades, milles leiavad mingi ühisosa õpitava erialaga. Tuleb välja tuua, et olulisel määral seotuks hindasid oma tööd neljandik vastanutest ning veidi vähem kui pooled tudengid töötavad ametites, milles ei ole õpitavaga seost. Vanemate haridustaseme ning vastajate poolt antud hinnangu vanemate sotsiaalmajanduslikule tausta ning töötamise vaheliste seoste uurimisel ilmnes, et olulist mõju nimetatud aspektid ei oma. Ülikoolilinna kolimisel ei ilmnenud antud uuringust statistiliselt olulist mõju töötamisele. Nii ülikoolilinnadesse kolinutest kui samas linnas õpinguid jätkavatest tudengitest töötasid ligikaudu pooled. Peamiseks põhjuseks, miks tudengid tööturul aktiviseeruvad, on majandusliku toimetuleku tagamine. Käesoleva töö autor leiab, et on oluline ümber hinnata õppetoetuste süsteem ning tõsta need tasemele, mis võimaldaks tudengitel läbida ülikooliõpingud ilma tööle asumata. Selleks, et omandada praktilist töökogemust õpitavas valdkonnas, tuleb suurendada praktika osakaalu õppekavades.et
dc.description.urihttp://www.ester.ee/record=b4580101*est
dc.language.isoeten
dc.publisherTartu Ülikoolet
dc.subject.otherbakalaureusetöödet
dc.subject.otherkõrgkoolidet
dc.subject.otherbakalaureuseõpeet
dc.subject.otherüliõpilasedet
dc.subject.othertöö (maj.)et
dc.subject.othertööhõiveet
dc.subject.otherõppimineet
dc.subject.othermõjudet
dc.titleAvalik-õiguslike kõrgkoolide bakalaureuseastme tudengite töötamist mõjutavad aspektid EUROSTUDENT IV ja V näitelet
dc.typeThesisen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record