Show simple item record

dc.contributor.advisorLiin, Triin, juhendaja
dc.contributor.authorOlo, Heleri
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Sotsiaalteaduste valdkondet
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Psühholoogia instituutet
dc.date.accessioned2016-07-06T06:43:50Z
dc.date.available2016-07-06T06:43:50Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/52307
dc.description.abstractSarnaselt Eesti üliõpilastega on ka välisüliõpilastel vajadus praktika- ja töökoha järele. Eesti üliõpilastega võrreldes on nad siinsel tööturul aga ebasoodsamas olukorras: nende eesti keele oskus on enamasti puudulik ja neil on vähesed teadmised kohalikust tööturust, väike suhtlusvõrgustik jne. Käesoleva uurimustöö eesmärgiks oli selgitada välja välisüliõpilaste karjäärivõimalused Eestis Tartu Ülikooli näitel. Selleks viidi läbi ankeetküsitlus ajavahemikus 18. märts - 14. aprill 2016, kus osales 123 välis- ja 102 Eesti üliõpilast Tartu ülikoolist. Tulemustest selgus, et välisüliõpilased ei hinnanud oma eesti keele oskuse taset Eestis töö saamiseks piisavaks. Selgus ka, et nad hindasid oma teadmisi tööturu (s.h töö- ja praktikapakkumiste otsimise) ja tööandjate kohta töö- ja praktikakoha leidmiseks vähem piisavaks kui Eesti üliõpilased, kes muuhulgas pidasid viimast töö leidmise jaoks ka enam oluliseks. Eesti üliõpilased seevastu hindasid enda puhul töö saamiseks vajaliku suhtlusvõrgustiku suurust enam piisavaks kui välisüliõpilased, samas ilmnes, et välisüliõpilased pidasid seda ka vähem oluliseks. Selgus ka, et Eesti üliõpilased arvavad, et suhtumine välismaalastesse pärsib Eestis õppivate välismaalaste töölesaamise võimalusi, välisüliõpilased sellega ei nõustunud.et
dc.language.isoetet
dc.publisherTartu Ülikoolet
dc.subjectvälisüliõpilasedet
dc.subjecttööturget
dc.subjecttööet
dc.subjectpraktikaet
dc.subjectkarjääriteenusedet
dc.subjectinternational studentsen
dc.subjectlabour marketen
dc.subjectjoben
dc.subjectinternshipen
dc.subjectcareer servicesen
dc.subject.otherüliõpilastöödet
dc.titleVälisüliõpilaste karjäärivõimalused Eestis Tartu Ülikooli näitelet
dc.title.alternativeCareer Opportunities in Estonia for International Students of University of Tartuen
dc.typeThesisen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record