Show simple item record

dc.contributor.advisorOrg, Andrus, juhendaja
dc.contributor.authorLoigu, Kevin
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Kultuuriteaduste ja kunstide instituutet
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkondet
dc.date.accessioned2016-07-06T07:15:21Z
dc.date.available2016-07-06T07:15:21Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/52313
dc.description.abstractBakalaureusetöös keskendutakse poisipõlve kujundi ja poisiea kuvandi analüüsile viie eesti proosateose näitel. Töö põhieesmärk on uurida, kuidas on aja jooksul muutunud ettekujutused ja arusaamad poisist, poisiks olemisest ning poisslapsena elamisest, ja ühtlasi vaadata, milliseid kuvandeid ja narratiive on kirjanikud poisipõlve kohta loonud, milliseid poistekaraktereid kujutanud ning milliseid poiste eluringi puudutavaid teemasid käsitlenud, näitamaks selle eluetapi tähtsust täiskasvanud meheks sirgumisel. Bakalaureusetöö koosneb kahest osast. Esimeses osas avan töös kasutatavad mõisted, nagu poiss, lapsepõlv ning identiteet. Samuti selgitan parameetreid, mille järgi valitud teoseid on analüüsitud. Lisaks annan lühikese ülevaate varasemast poisipõlve kujutamisest ja mõtestamisest eesti (laste)kirjanduses. Töö teine osa jaotub omakorda kolmeks peatükiks, milles analüüsin poisipõlve kujutamist psühholoogilisest, sotsiaalsest ja eetilisest vaatepunktist. Nendes kolmes peatükis võtangi viis primaarallikat eraldi vaatluse alla, uurin teoste peategelasi ning poiste elu kujutamist valitud ilukirjanduslikes tekstides.et
dc.language.isoestet
dc.publisherTartu Ülikoolet
dc.subjectbakalaureusetöödet
dc.subjectkirjanduset
dc.subjectproosaet
dc.subjectLuts, Oskaret
dc.subjectParijõgi, Jüriet
dc.subjectRuitlane, Olaviet
dc.subjectSoopan, Ivaret
dc.subjectAshilevi, Jimet
dc.titlePoisipõlve kujutamine eesti proosas O. Lutsu, J. Parijõe, I. Soopani, O. Ruitlase ja J. Ashilevi teoste näitelet
dc.typeThesisen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record