Show simple item record

dc.contributor.advisorTamm, Maria, juhendaja
dc.contributor.advisorKreegipuu, Kairi, juhendaja
dc.contributor.authorRebane, Elis
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Sotsiaalteaduste valdkondet
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Psühholoogia instituutet
dc.date.accessioned2016-07-06T07:43:48Z
dc.date.available2016-07-06T07:43:48Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/52322
dc.description.abstractKäesolevas uurimistöös uuriti subjektiivse ajataju muutuseid auditiivse stimulatsiooni mõjul. Eelnevad uuringud on tõestanud, et ajataju on võimalik moduleerida väliste stiimulite abil. Sisendi intensiivsuse või ärgastustaseme tõus suurendab ka impulsside arvu, mis tuleneb taktiseadjast ning see tõstab sisemise kella kiirust. Sisemise kella kiirenedes väljastab see rohkem impulsse iga ajaühiku kohta ning kestust tajutakse pikemalt. Sellest lähtuvalt viidi läbi eksperimentaalne katseplaan, mis koosnes taustaandmete kogumisest, CFF testist ning ajataju registreerimiseks kasutati ootuslikku (prospective) ajataju hindamise viisi, milleks oli etalonpaariga ajahindamisülesanne (temporal bisection task) arvutiprogrammis. Uuringus leiti, et auditiivne stimulatsioon omab ärgastavat efekti katseseeria siseselt, kuid ei kandu edasi järgnevaisse seeriatesse. Leiti ka, et auditiivne stimulatsioon, mis markeerib hinnatavat stiimulit, aitab seda täpsemalt hinnata.et
dc.language.isoetet
dc.publisherTartu Ülikoolet
dc.subjectaja subjektiivne tajumineet
dc.subjectauditiivne stimulatsioonet
dc.subjectetalonpaariga ajahindamisülesanneet
dc.subjectmillisekundiline ajastamineet
dc.subjectsubjective time perceptionen
dc.subjectauditory stimulationen
dc.subjecttemporal bisection tasken
dc.subjectmillisecond timingen
dc.subject.otherüliõpilastöödet
dc.titleAuditiivse stimulatsiooni mõju ajataju hinnangutele etalonpaariga ajahindamise ülesandeset
dc.title.alternativeThe impact of auditory stimulation to time perception in a temporal bisection tasken
dc.typeThesisen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record