Show simple item record

dc.contributor.advisorLaas, Kariina, juhendaja
dc.contributor.authorReinart, Liina
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Sotsiaalteaduste valdkondet
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Psühholoogia instituutet
dc.date.accessioned2016-07-06T08:02:34Z
dc.date.available2016-07-06T08:02:34Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/52327
dc.description.abstractAktiivsus- ja tähelepanuhäire (ATH) sümptomaatika ja agressiivsuse geneetiliste ning keskkondlike aluste paremaks mõistmiseks on käesolevas töös uuritud ATH sümptomite ja agressiivsuse seoseid geeni FKBP5 C/T polümorfismi (rs1360780) ja stressikogemustega. Kasutatud on Eesti laste isiksuse ja käitumise longituuduuringu noorema kohordi andmeid vanustes 9 (n=583), 15 (n=483) ja 18 (n=457) eluaastat. ATH sümptomid on mõõdetud af Klintebergi skaalal ning stressikogemused enesekohaste raportitega. Tulemustest selgus, et koolikiusamise all kannatanud T-alleeliga 9-aastastel tüdrukutel ilmnes rohkem ATH sümptomeid, eelkõige keskendumisraskusi, võrreldes mitte-kiusatud ja CC genotüübiga tüdrukutega. Hilisemas vanuses eelmainitud seos enam ei ilmnenud. Poistel ei ilmnenud sarnast seost üheski uuritud vanuseastmetes. Tulemustest järeldub, et FKBP5 C/T polümorfismi seos ATH sümptomitega sõltub stressitasemest, soost ja vanusest.et
dc.language.isoetet
dc.publisherTartu Ülikoolet
dc.subjectFKBP5 C/T polümorfismet
dc.subjectstresset
dc.subjectATH sümptomidet
dc.subjectagressiivsuset
dc.subjectFKBP5 C/T polymorphismen
dc.subjectstressen
dc.subjectsymptoms of ADHDen
dc.subjectaggressivenessen
dc.subject.otherüliõpilastöödet
dc.titleGeeni FKBP5 C/T polümorfismi ning stressikogemuste seosed aktiivsus- ja tähelepanuhäire sümptomitega ja agressiivsusega 9-, 15- ja 18 aastaseltet
dc.title.alternativeAssociations of the FKBP5 gene C/T polymorphism and stressful life experiences with symptoms of attention-deficit/hyperactivity disorder and aggressiveness in ages 9, 15 and 18en
dc.typeThesisen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record