Show simple item record

dc.contributor.advisorAkkermann, Kirsti, juhendaja
dc.contributor.authorRouhiainen, Annika
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Sotsiaalteaduste valdkondet
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Psühholoogia instituutet
dc.date.accessioned2016-07-06T08:20:08Z
dc.date.available2016-07-06T08:20:08Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/52337
dc.description.abstractKäesolevas uurimistöös võeti vaatluse alla Eesti noorsportlaste söömiskäitumine ning võrreldi seda tavapopulatsiooni valimiga sugude lõikes. Uuringus osales kokku 231 noorukit (16-21 aastased), kellest 117 olid sportlased ning 114 kuulusid kontrollgruppi. Andmete kogumiseks liitus töö autor Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikumi Spordimeditsiini ja taastusravi kliiniku töörühmaga. Kõik uuritavad täitsid Söömishäirete Hindamise Skaala (SHS) (Akkermann, 2010). Uuringust selgus, et SHS alaskaalade lõikes on võrreldes kontrollgrupiga nii nais- kui meessportlastel suurem tõenäosus toitu väljutavaks käitumiseks. Meessportlased on rohkem hõivatud välimusest ning kehakaalust kui mittesportlased mehed. Samas on sportlased kaitstud liigsöömise eest. Sugudevahelises võrdluses on naissportlastel SHS koguskoori ja alaskaalade lõikes suurem risk häirunud söömiskäitumiseks kui meestel. Kinnitust ei leidnud individuaalalade sportlaste suurem risk häirunud söömiskäitumiseks võrreldes võistkonnaalade sportlastega. Samuti ei leitud seost võistlustaseme, treeningtundide ning häirunud söömiskäitumise vahel.et
dc.language.isoetet
dc.publisherTartu Ülikoolet
dc.subjecthäirunud söömiskäitumineet
dc.subjectnoorsportlasedet
dc.subjectdisordered eating behaviouren
dc.subjectyoung athletesen
dc.subject.otherüliõpilastöödet
dc.titleSöömishäirete sümptomid Eesti noorsportlaste seaset
dc.title.alternativeSymptoms of eating disorders in young Estonian athletesen
dc.typeThesisen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record