Show simple item record

dc.contributor.advisorAkkermann, Kirsti, juhendaja
dc.contributor.advisorPetenberg, Kerttu, juhendaja
dc.contributor.authorSäde, Kadri
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Sotsiaalteaduste valdkondet
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Psühholoogia instituutet
dc.date.accessioned2016-07-06T08:55:35Z
dc.date.available2016-07-06T08:55:35Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/52344
dc.description.abstractTulenevalt vajadusest eestikeelse obsessiiv-kompulsiivset häire sümptomaatikat hindava küsimustiku järgi, adapteeriti käesolevas töös Foa jt. (2002) loodud OCI-R küsimustik Eesti oludele (E-OCI-R). 44 söömishäire ja/või mõõduka kuni raske depressiooni ja kaasuva sõltuvus- ja/või ebastabiilset tüüpi isiksusehäirega patsienti ning 55 kontrollisikut täitsid OCI 42-väitelise eesti keelde tõlgitud küsimustiku, mille põhjal selgitati läbi faktoranalüüs välja kõige sobivam OCI-R väitestik. E-OCI-R koosneb 7 alaskaalast ning 21 väidet hinnatakse 5-punktilisel Likerti tüüpi skaalal. E-OCI-R koguskaala sisereliaablus on α = .931. Nädala kuni viie kuu pikkuse vahemikuga esimesest katsekorrast sooritatud kordustestimise käigus leiti E-OCI-R kordustesti reliaablus (r = .711; p = 0.01). Uurimistöö tulemused viitavad E-OCI-R heale reliaablusele, kuid oluline on edasistes töödes uurida täiendavalt ka küsimustiku konstruktivaliidsust.et
dc.language.isoetet
dc.publisherTartu Ülikoolet
dc.subjectobsessiiv-kompulsiivne häireet
dc.subjectOCIet
dc.subjectE-OCI-Ret
dc.subjectadapteerimineet
dc.subjectObessive-Compulsive Disorderen
dc.subjectOCIen
dc.subjectE-OCI-Ren
dc.subjectadaptionen
dc.subject.otherüliõpilastöödet
dc.titleOCI-R küsimustiku adapteerimine Eesti oludeleet
dc.title.alternativeAdaption of the Estonian version of OCI-Ren
dc.typeThesisen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record