Show simple item record

dc.contributor.advisorKäärik, Meelis, juhendaja
dc.contributor.authorPuhkim, Tuuli
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkondet
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Matemaatika ja statistika instituutet
dc.date.accessioned2016-07-08T09:19:08Z
dc.date.available2016-07-08T09:19:08Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/52465
dc.description.abstractKäesoleva magistritöö eesmärk on anda ülevaade Lambert'i W funktsioonist ning uurida Lambert'i W juhuslike suuruste tekkemehhanismi, omadusi ja rakendamisvõimalusi asümmeetriliste andmete kirjeldamisel. Lambert'i W juhuslikud suurused on defi neeritud iga tõenäosusjaotuse jaoks. Põgusalt käsitletakse algjaotusena eksponent- ja t-jaotust. Põhjalikumalt uuritakse Lambert'i funktsiooniga transformeeritud standardset normaaljaotust, selle omadusi võrreldakse asümmeetrilise normaaljaotusega. Töö praktilises osas sobitatakse mõlemaid vastavaid asukoha-skaala jaotusi ja Lambert'i W-ga teisendatud eksponentjaotust kahjusummadele ning analüüsitakse jaotuste sobivust. Saadud tulemusi võrreldakse levinumate kahjujaotustega. Aluseks on võetud Goerg'i (2011) poolt välja pakutud lähenemise idee, mida ta tutvustas artiklis "Lambert W random variables - a new family of generalized skewed distributions with applications to risk estimation".et
dc.language.isoeten
dc.subjectasümmeetriaet
dc.subjectjuhuslikud suurusedet
dc.subjecttõenäosusjaotusedet
dc.subjectkahjukindlustuset
dc.subjectasymmetryen
dc.subjectprobability distributionsen
dc.subjectnon-life insuranceen
dc.subjectrandom variablesen
dc.subject.othermagistritöödet
dc.titleLambert'i W juhuslikud suurused ja nende rakendamine kahjukindlustuseset
dc.typeThesisen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record