Show simple item record

dc.contributor.authorKaris, Kirstin
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Loodus- ja tehnoloogiateaduskondet
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Loodusteadusliku hariduse keskuset
dc.date.accessioned2016-08-26T10:06:31Z
dc.date.available2016-08-26T10:06:31Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/53222
dc.description.abstractMagistritöö esimeseks eesmärgiks oli uurida 9. ja 10. klassi õpilaste teadmisi immuunsüsteemist ja seda, kuivõrd nad kasutavad immuunsüsteemiga seotud protsesside selgitamisel ning otsuste põhjendamisel koolis omandatud teadmisi. Teine eesmärk oli välja selgitada õpilaste väärarusaamad seoses immuunsüsteemiga. Eesmärkide saavutamiseks viidi õpilastega läbi avatud küsimustega kirjalik test. Tulemusi analüüsiti kvalitatiivsete meetoditega. Töö tulemused näitasid, et õpilaste teadmisi ja arusaamasid immuunsüsteemi olemusest, haigestumisest, vaktsineerimisest ja allergiast iseloomustas lünklikkus. Samuti selgus, et õpilastel oli probleeme vaktsineerimisotsuse põhjendamiseks vajalike koolis omandatud teadmiste kasutamisega. 9. ja 10. klassi õpilastel ilmnesid sarnased väärarusaamad immuunsüsteemist ja sellega seotud protsessidest. Näiteks toodi haigestumise peamiseks põhjuseks ilmastikutingimusi ning nõrka immuunsüsteemi. Eeskätt esinesid väärarusaamad abstraktsete mõistetega (viirus, bakter, antigeen, antikeha) seoses.en
dc.publisherTartu Ülikoolen
dc.subjectimmuunsüsteem, väärarusaamad, tervisealane kirjaoskusen
dc.subject.othermagistritöödet
dc.title9. ja 10. klassi õpilaste teadmised ja arusaamad immuunsüsteemisten
dc.typeThesisen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record