Show simple item record

dc.contributor.authorMäesalu, Svea
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Skandinavistika osakondet
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Filosoofiateaduskondet
dc.date.accessioned2016-09-29T08:32:36Z
dc.date.available2016-09-29T08:32:36Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/53939
dc.description.abstractNår vi ser på fremmedspråklige filmer eller på TV-serier tenker vi nesten aldri på hvordan og hvem har gjort det mulig for oss å forstå innholdet i dem uten å forstå det språket som snakkes i dem. Vi ser ikke prosessen bak alt dette i teksten som kommer opp på skjermen eller stemmen som vi hører på morsmålet vårt. Oversettelse er et kraftigt verktøy. Vi kan se på oversettelse som en mulighet til å få en større verdensoppfatning uten å lære flere fremmedspråk, men oversettelse kan også brukes for å manipulere med betydning. Oversettelsens mangesidighet gjør oversettelsen til et svært interessant analyseobjekt og når man i tillegg bruker audiovisuelle materialer, er det en enda mer kompleks fenomen vi har å gjøre med. Mange barn har vokst opp med fremmedspråklige serier, filmer og animasjonsfilmer. Men det at disse audiovisuelle materialene er produserte for barn innebærer ikke at de er ensidige eller at deres innhold er bare ment for småfolk. Ofte finnes det slik aspekter som også er intrigerende for voksne. Derfor er det veldig viktig at oversetteren av slike materialer forstår konteksten og tvetydigheten som kan finnes der. Det finnes ulike muligheter til å oversette materiale og valget som oversetteren tar i prosessen er oftest underbevisst. Ved å analysere disse valgene kan man finne ut mønstre og karakteristiske trekk ved en oversettelse. I denne oppgaven analyserer jeg oversettelsesteknikker fra norsk til estisk i oversettelsen av en humoristisk norsk barneserie “Kampen”. Det er oversatt til estisk av Anu Tõnnov og er vist på ETV2. Ved hjelp av analysen vil jeg finne svar på følgende spørsmål: Hvilke oversettelsesteknikker har oversetteren brukt i sin oversettelse og hvordan påvirker disse valgene meningen i den estiske oversettelsen? Oppgaven består av innledning, teoretisk del, analyse av oversettelsesteknikker som er brukt i oversettelsen av "Kampen" til estisk og konklusjon. I den teoretiske delen gir jeg en kort oversikt over oversettelsesteori, audiovisuell oversettelse og oversettelse av humor i audiovisuell oversettelse. Den teoretiske delen inneholder også et kapittel om kommentatorstemme siden det er denne typen av audiovisuell oversettelse som man har brukt for å oversette denne serien. I begynnelse av analysedelen gir jeg en oversikt over serien «Kampen» samt teoretisk ramme for min analyse. I analysedelen sammenlikner jeg norske og estiske manuskripter av «Kampen» («Tugitoolisport» på estisk) fra 7 episoder. Både de estiske og de norske skriptene av serien har jeg fått av ETV.en
dc.language.isonoen
dc.publisherTartu Ülikoolen
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rightsopenAccesset
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectOversettelsesteknikkeren
dc.subjectNorsk barneserie "Kampen"en
dc.subjectTV-serieren
dc.subject.otherbakalaureusetöödet
dc.titleAnalyse av oversettelsesteknikker i en norsk barneserie «Kampen»en
dc.typeThesisen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International