Organic reactivity (1974-1978 ; 1987-1990) ; Organic reactivity : English edition of "Реакционная способность органических соединений" (1979-1986) Ilmus parlleelselt ka vene keeles: Реакционная способность органических соединений (1964-1990, 1973. a-ni ingliskeelsete kokkuvõtetega)

Viimati lisatud

View more