Show simple item record

dc.contributor.advisorKonsa, Kurmo, juhendajaet
dc.contributor.authorMust, Liis
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Ajaloo ja arheoloogia instituutet
dc.contributor.otherTartu Ülikool.Humanitaarvaldkondet
dc.date.accessioned2016-12-07T15:07:08Z
dc.date.available2016-12-07T15:07:08Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/54928
dc.description.abstractKäesoleva magistritöö eesmärk oli anda ülevaade Tartu Vangla vangalateenistujate infovajadustest ning ametialaseks kasutamiseks loodud andmekogude rollist ametnike infovajaduste rahuldamisel. Infovajaduste väljaselgitamisel lähtuti infoteadlaste poolt välja käidud tööalase infovajaduse selgitamise teooriatele. Analüüsi tarbeks vajalike andmete kogumiseks viis magistritöö autor läbi küsitluse Tartu Vangla vanglaametnike seas, kasutades selleks struktureeritud ankeetküsimustikku. Ankeetküsimustiku koostamisel arvestati vanglateenistuse ning Tartu Vangla asjaajamiskorra ning kehtiva töökorraldusega. Ankeetküsimustikule vastas 26% kõigist Tartu Vangla vanglaametnikest.et
dc.language.isoetet
dc.publisherTartu Ülikoolet
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rightsopenAccesset
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectvanglaametniket
dc.subjectinfovajaduset
dc.subjectandmekoguet
dc.subject.othermagistritöödet
dc.titleVanglaametnike ametialane infovajadus ja andmekogude kasutus Tartu Vangla näitelet
dc.typeThesiset


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International