Show simple item record

dc.contributor.advisorParhomenko, Eduard
dc.contributor.authorSaaremäe, Kevin Sebastian
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Filosoofiateaduskondet
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Filosoofia osakondet
dc.date.accessioned2017-02-07T11:18:40Z
dc.date.available2017-02-07T11:18:40Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/55436
dc.description.abstractKäesoleva töö eesmärgiks on demonstreerida Martin Heideggeri mõtlemise meediateoreetilist relevantsust, toetudes tema nn Bremeni-ettekandetsüklile „Sissevaade sellesse, mis on“ (1949). Seejuures käsitlen keskse kontseptsioonina Heideggeri poolt eksplitsiitselt meediaga seotud lähedust selle erinevate tähendustega. Avan selle teema probleemistikku ning olulisust „Olemise ja aja“ (1922) põhjal, kus tõeline lähedus avaneb Dasein’i fundamentaalontoloogialt, olles juuritud tema olemisstruktuuri. Kontrastis Bremeni-ettekannetega näitan, et hilisem Heidegger on omandanud meedia suhtes eksplitsiitselt kriitilise hoiaku ning kirjeldab selle mõju kui ohtu olemisele, mida võib ületada läbi hoidva mõtlemise. Lõpetuseks kõrvutan mõningaid Heideggeri meediakohaseid mõttekäike Marshall McLuhani omadega, osutamaks nende osaliselt kattuvale huvivaldkonnale.et
dc.language.isoetet
dc.publisherTartu Ülikoolet
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rightsopenAccesset
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectMartin Heideggeret
dc.subjectmeediafilosoofiaet
dc.subjectMarshall McLuhanet
dc.subject.otherbakalaureusetöödet
dc.titleMartin Heideggeri 1949. aasta Bremeni-ettekannete meediateoreetilisi implikatsiooneet
dc.typeThesiset


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International