Show simple item record

dc.contributor.authorLamesoo, Katri
dc.contributor.authorAder, Angela
dc.contributor.authorSillak, Silver
dc.contributor.authorKont, Helle
dc.contributor.authorPärtelsohn, Ragnar
dc.contributor.authorKorman, Kaia
dc.date.accessioned2017-03-29T06:00:17Z
dc.date.available2017-03-29T06:00:17Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/55747
dc.description.abstractUuringu eesmärk on anda tõenduspõhine alus Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Keskkonnaministeeriumi ühise tegevuskava koostamiseks keskkonnahariduse/säästva arengu hariduse edendamiseks. Uuringus: 1) antakse üldisem ülevaade läbivate teemade õpetamisest üldhariduses; 2) antakse ülevaade riiklike õppekavade ühe läbiva teema "Keskkond ja jätkusuutlik areng" rakendamisest üldhariduskoolides; 3) Selgitatakse välja erinevused läbiva teema rakendamisel säästva arengu hariduse koolitusel (edaspidi SAH-koolitus, 2013–2015) osalenud ja mitteosalenud koolide vahel ning uuritakse koolituse võimalikku mõju õpetajate pädevusele ja koolide tegevusele. Uuring hõlmas kokku 46 Eesti üldhariduskooli: läbi viidi veebipõhine ankeetküsitlus õpilaste ja õpetajate seas ning analüüsiti läbivate teemade käsitlemist koolide õppekavades. Uuringu tulemused näitasid, et läbivad teemad on kõikide uuringus osalenud koolide õppekavades kajastatud, ent ei kajastu alati õppetegevuses. Teema "keskkond ja jätkusuutlik areng" kajastus SAH-koolitusel osalenud koolides nagu teistegi läbivate teemade puhul õppekavades põhjalikumalt kui teistes sarnastes koolides, kus koolituse kogemus puudus. Koolitusel osalenud õpetajatest kaks kolmandikku teinud muudatusi oma töökavas ning hinnanud ise koolituse mõju positiivselt, kuid samas ei tulnud SAH-koolituse mõju kuidagi välja õpilaste vastustest. Analüüs annab soovitusi läbivate teemade rakendamiseks nii Haridus- ja Teadusministeeriumile, Keskkonnaministeeriumile kui koolipidajatele.et
dc.language.isoestet
dc.publisherTartu Ülikool, HaridusuuendusKeskuset
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectkeskkond ja jätkusuutlik arenget
dc.subjectläbivad teemad üldhariduseset
dc.titleTeema "Keskkond ja jätkusuutlik areng" ja teiste läbivate teemade rakendamine üldhariduseset
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/workingPaper
dc.typeWorking Paperet


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record