Show simple item record

dc.contributor.advisorRozgonjuk, Dmitri, juhendaja
dc.contributor.authorPeekmann, Elina
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Sotsiaalteaduste valdkondet
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Psühholoogia instituutet
dc.date.accessioned2017-07-20T10:43:02Z
dc.date.available2017-07-20T10:43:02Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/57293
dc.description.abstractVarasemad uuringud on näidanud, et isiksuseomaduste ning juhtimise ja kommunikatsiooni vahel leidub seoseid. Käesolev töö uurib Eesti noorteühingute juhtide isiksuseomaduste ja ühingu töös kasutatavate verbaalsete suhtlusmeetodite vahelisi seoseid. Selleks viidi noorteühingute juhtide seas läbi küsitlus. Uuringus osales 53 noorteühingute juhti vanusevahemikus 15-37 (M = 22.92, SD = 3.92; naisi 62.3%, mehi 37.7%), kes täitsid 61 väitest/küsimusest koosnevat küsimustikku, milles uuriti noorteühingute juhtide isiksuseomaduste, organisatsiooni ning noorteühingus kasutatavate suhtlusmeetodite kohta. Andmeanalüüsi tulemused näitasid, et noorteühingute juhid suhtlevad kõige sagedamini sotsiaalmeedia vahendusel, näost näkku ja e-maili teel. Suhtlusmeetodite kasutamise omavahelisel võrdlusel leiti mõõduka efektisuurusega statistiliselt olulised seosed näost näkku suhtlemise ja käsitsi kirjutatud sõnumite teel suhtlemise vahel, videokõne ja MMS-i teel suhtlemise vahel, sotsiaalmeedia ja SMS-i teel suhtlemise vahel ning SMS-i ja MMS-i teel suhtlemise vahel. Isiksuseomaduste ja suhtlusmeetodite seosteanalüüsis leiti mõõduka efektisuurusega statistiliselt olulised seosed neurootilisuse ja meeskonnatöö platvormil suhtlemise vahel, kogemusele avatuse ja sotsiaalmeedias suhtlemise vahel ning sotsiaalsuse ja videokõne teel suhtlemise vahel.et
dc.language.isoestet
dc.publisherTartu Ülikoolet
dc.subjectisiksuset
dc.subjectsuhtluskanalidet
dc.subjectjuhtimineet
dc.subjectnoorteühingudet
dc.subjectpersonalityen
dc.subjectcommunication channelsen
dc.subjectleadershipen
dc.subjectyouth associationsen
dc.subject.otherüliõpilastöödet
dc.titleEesti noorteühingute juhtide isiksuseomaduste seosed ühingu töös kasutatavate suhtlusmeetoditegaet
dc.title.alternativeThe relationships between personality traits of Estonian youth association leaders and communication channels used in youth associationsen
dc.typeThesisen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record