Show simple item record

dc.contributor.advisorLaas, Kariina, juhendaja
dc.contributor.authorPullerits, Piibe
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Sotsiaalteaduste valdkondet
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Psühholoogia instituutet
dc.date.accessioned2017-07-21T10:36:29Z
dc.date.available2017-07-21T10:36:29Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/57328
dc.description.abstractMadalat liikumisaktiivsust on seostatud depressiooniga, kuid antud valdkonnas puuduvad objektiivsete mõõtevahenditega tehtud longituuduuringud. Käesolevas töös uurisin Eesti laste isiksuse, käitumise ja tervise longituuduuringu (ELIKTU) valimi nooremal kohordil lapsepõlve kehalise võimekuse ja aktiivsuse seoseid täiskasvanuea meeleoluhäire diagnoosiga (N=430). Kehalist võimekust ja aktiivsust mõõdeti esimeses ja teises laines (9a, N=583, ja 15a, N=483), objektiivselt velotestiga ning subjektiivselt eneseraportitega trenniskäimise ja kehalise aktiivsuse kohta. Kasutasin ka lapsevanemate subjektiivseid hinnanguid uuritavate kohta esimesest lainest; lisaks kovariaatidena kehamassiindeksit, hinnangut tervisele ning sotsiaalmajanduslikku staatust kajastavat vanema haridustaset. Kehalise võimekuse subjektiivsete ja objektiivsete mõõdikute vahel leidsin olulised seosed. Täiskasvanuna meeleoluhäirega isikutel olid 9-aastaselt küll madalam kehaline võimekus ja lapsevanema hinnangul kehvem tervis, kuid mitmese regressioonianalüüsi kohaselt jäid oluliseks meeleoluhäiret ennustavaks muutujaks meestel vaid ema madalam haridustase ja naistel lapsevanema kehvem hinnang tervisele.et
dc.language.isoestet
dc.publisherTartu Ülikoolet
dc.subjectliikumisaktiivsuset
dc.subjectkehaline võimekuset
dc.subjectdepressioonet
dc.subjectema haridustaseet
dc.subjectphysical activityen
dc.subjectphysical fitnessen
dc.subjectdepressionen
dc.subjectmother’s education levelen
dc.subject.othermagistritöödet
dc.titleLiikumisaktiivsuse ja kehalise võimekuse seosed depressiooniga ELIKTU longituuduuringu baasilet
dc.title.alternativeAssociations of physical activity and fitness with depression based on the ECPBHS longitudinal studyen
dc.typeThesisen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record