Show simple item record

dc.contributor.advisorHannus, Aave, juhendaja
dc.contributor.advisorKonstabel, Kenn, juhendaja
dc.contributor.authorRiimets, Andres
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Sotsiaalteaduste valdkondet
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Psühholoogia instituutet
dc.date.accessioned2017-07-21T10:46:33Z
dc.date.available2017-07-21T10:46:33Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/57331
dc.description.abstractKäesoleva magistritöö eesmärgiks oli: 1) välja arendada implitsiitsete assotsiatsioonide test (IAT), millega mõõta unipolaarselt hoiakuid kehalise aktiivsuse ning mitteaktiivsuse suhtes, 2) valideerida integreeritud käitumusliku mudeli konstruktide küsimustikke ning 3) luua integreeritud käitumusliku mudeli (IKM) konstruktidest lähtuv kehalist aktiivsust ennustav mudel. Uuring toimus kahes faasis, kus osales vastavalt 115 ning 41 osalejat. Uuringu esimeses faasis hindasid osalejad võimalike IAT stiimulite meeldivust ja aktiivsust ning lisaks täitsid IKM konstrukte ning eneseraporteeritud kehalist aktiivsust hindavaid küsimustikke. Uuringu teises faasis läbisid osalejad IAT ning neil mõõdeti 7 päeva jooksul objektiivset kehalist aktiivsust. Käesolevas uuringus kasutatud IAT disainiga ei kutsutud esile hoiakuid, millega oleks olnud võimalik ennustada kehalist aktiivsust. Uuringu tulemused viitavad metodoloogilistele probleemidele IAT disainis ning ei luba usaldusväärselt luua mudelit kehalist aktiivsust mõjutavatest konstruktidest. Pakutakse välja tulemuste võimalikud põhjused ning võimalused kirjeldatud metodoloogiliste probleemide kõrvaldamiseks.et
dc.language.isoestet
dc.publisherTartu Ülikoolet
dc.subjecthoiakudet
dc.subjectimplitsiitsete assotsiatsioonide testet
dc.subjectkehaline aktiivsuset
dc.subjectintegreeritud käitumuslik mudelet
dc.subjectattitudesen
dc.subjectimplicit association testen
dc.subjectphysical activityen
dc.subjectintegrated behavioral modelen
dc.subject.othermagistritöödet
dc.titleImplitsiitsete hoiakute hindamise metoodikate välja töötamine hoiakute mõõtmiseks kehalise aktiivsuse suhteset
dc.title.alternativeDevelopment of a measure of implicit attitudes towards physical activityen
dc.typeThesisen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record