Show simple item record

dc.contributor.advisorTinn, Oive, juhendajaest
dc.contributor.authorKlaos, Magda Theresa
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Geoloogia osakondet
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Lodus- ja täppisteaduste valdkondet
dc.date.accessioned2018-05-30T12:35:22Z
dc.date.available2018-05-30T12:35:22Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/60139
dc.description.abstractKalana lagerstätte´s avanevad Siluri ajastu Llandovery ajastiku kivimid, mis kuuluvad stratigraafiliselt Raikküla lademesse (Männik et al., 2016). Kalanas lagerstättes leiduvad märkimisväärse detailsusega säilinud graptoliitide fossiilid, mis on pärit Balti paleobasseinist Siluri madalmerelise keskkonnast (Nestor, Einasto, 1997). Antud uurimustöö eesmärgiks oli analüüsida erinevaid meetodeid, millega oleks võimalik uurida dendroidsete graptoliitide fossiile. Kokku vaadeldi ühte suuremat ning viite väiksemat graptoliidi fossiilset pala. Fossiilipalad valiti välja põhimõttega, et paladel olev graptoliitide säilivus oleks hea. Uurimustöö käigus vaadeldi fossiile erinevate mikroskoopidega ning dokumenteeriti saadud andmed. Fluorestsentsmikroskoobiga uurides graptoliidile iseloomulikku anatoomilist struktuuri ei tuvastatud, kuna arvatavasti ei vaadeldud piisavalt palju eksemplare. Ühel palal leiti vaid struktuur, mis tõenäoliselt on stolon. Multifunktsionaalse mikroskoobi Leica´ga vaadeldes, tuvastati hästi säilinud, ebasümmeetrilise asetusega teekad. Kõige efektiivsemaks uurimismetoodikas võib tuua mikroskoobi Leica. Antud mikroskoobiga saadi graptoliidist parem ülevaade – tuvastati teekade asetust ning saadi üldine ülevaade struktuurist ning struktuursete osade paiknemisest. Antud uurimustöös kasutati kolme meetodit: fluorestsents- ja multifunktsionaalset mikroskoopi Leica, ning lõpus struktuurseks joonistamiseks mikroskoobile kinnitatud camera lucida´t. Minu lõputöös käsitletud fossiilide uurimist tasub kindlasti jätkata ning detailse kirjelduse jaoks oleks tarvis kombineerida erinevaid meetodeid.et
dc.language.isoestet
dc.publisherTartu Ülikoolet
dc.rightsopenAccesset
dc.subject.otherbakalaureusetöödet
dc.titleKalana lagerstätte dendroidsete graptoliitide uurimismetoodikastet
dc.typeThesiset


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record