Show simple item record

dc.contributor.advisorJõeleht, Argo, juhendajaest
dc.contributor.authorPaat, Raul
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Geoloogia osakondet
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkondet
dc.date.accessioned2018-05-31T13:08:06Z
dc.date.available2018-05-31T13:08:06Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/60197
dc.description.abstractAntud töö eesmärgiks oli hinnata hüdrogeoloogilise üksuse hüdraulilisi parameetreid, kasutades selleks looduslikult esinevaid mõjusid põhjaveekihi veetasemele. Parameetrite leidmiseks kasutati meetodeid, mis sidusid omavahel maa-loodete, õhurõhu ja mereveetaseme kõikumised ning nende mõjutustest tekkivaid põhjaveetaseme muutusi. Andmeid koguti Viimsi poolsaarel asuvatest puurkaevudest, mis avavad Kambrium-Vendi põhjaveekompleksi. Arvutuste käigus hinnati antud veekompleksi eriveemahtuvust, poorsust, rõhujuhtivust ning seiratud kaevude baromeetrilist efektiivsust. Tehtud uuringute ning arvutuste põhjal võib tuua järgmised järeldused: 1) Maa-loodete põhjal arvutatud Kambrium-Vendi põhjaveekompleksi eriveemahtuvused ning poorsused on võrreldavad varasemate pumpamiskatsete ning põhjavee varude hindamisel saadud tulemustega. 2) Harmoonilise loodelise komponendi M2 põhjal arvutatud veekihi poorsuse ning eriveemahtuvuse väärtused varieeruvad vähem kui O1 põhjal saadud. 3) Rannikul asuvates Kambrium-Vendi veekihti avavates puurkaevudes on jälgitavad meretaseme kõikumisest tulenevad survetaseme kõikumised (amplituudiga kuni 40% meretaseme kõikumisest), mida saab kasutada veekihi rõhujuhtivuse määramiseks. 4) Järgnevate uuringute käigus tuleks võrrelda erinevate mõõteintervallide ning mõõteperioodi pikkustega andmestikke, et vähendada loodetest mittetulenevate komponentide mõju harmoonilise analüüsi madalama sagedusega spektriosale. 5) Kambrium-Vendi põhjaveekihi avamuse kaugust seda avavatest kaevudest tuleb täiendavate uuringute käigus täpsustada. 6) Meetodit, mis hindab veekihi rõhujuhtivust, kasutades tegeliku ning arvutatud kaevuvee tasemete võrdlust, ei anna piisavalt täpseid tulemusi ning vajab järgnevate uuringute käigus täpsustamist.et
dc.language.isoestet
dc.publisherTartu Ülikoolet
dc.rightsopenAccess*
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Estonia*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ee/*
dc.subject.othermagistritöödet
dc.titlePõhjaveekihi hüdrauliliste parameetrite määramine kasutades maa-loodete, õhurõhu ning meretaseme muutumistest põhjustatud kõikumisi põhjaveetasemeteset
dc.typeThesiset


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as openAccess