Show simple item record

dc.contributor.advisorKoit, Haldi, juhendaja
dc.contributor.advisorMuhhina, Kristina, juhendaja
dc.contributor.authorMaltseva, Näncy-Marita
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Sotsiaalteaduste valdkondet
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Johan Skytte poliitikauuringute instituutet
dc.date.accessioned2018-06-12T08:07:01Z
dc.date.available2018-06-12T08:07:01Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/60567
dc.descriptionEuroopa Liidu tasandil kohalduvate Haagi lapseröövi konventsiooni ja Brüssel IIa määrusega sätestatakse eeskätt õigusnormid isikute õiguste, kohustuste ja tagajärgede kohta. Viidatud õigusaktid aga ei reguleeri üksikasjalikult lapse tagastamise menetluse praktilisi küsimusi, seejuures puuduvad asjakohased selgitused, milliseid meetmeid peaksid riigid kohaldama saavutamaks konventsioonist ja määrusest tulenevaid eesmärke. Seega sõltub lapse tagastamist nõudva kohtulahendi täitmise tulemuslikkus täielikult siseriiklikest õigusnormidest. Praktikas on tagasitoomise otsused tihti täidetud kas hilinemisega või jäetud üldse täitmata ebaefektiivsete täitmismeetmete tõttu. Magistritöö eesmärgiks oli otsida vastust küsimusele, kas ja millises ulatuses on vajalik täitemenetluse ühtlustamine lapse tagastamist hõlmavate kohtulahendite täitmisel Euroopa Liidus. Magistritöös püsitatud hüpoteesi kohaselt on Euroopa Liidus vaja täitemenetlust ühtlustada rahvusvahelistes lapseröövi asjades. Magistritöös püsitatud uurimisülesande lahendamiseks kasutati õigusteaduslikku juhtumianalüüsi. Magistritöös analüüsiti lapseröövi lahenditele kohalduvat täitmise regulatsiooni viidates võimalikele positiivsetele aspektidele kui ka kitsaskohtadele. Siseriiklike võimalusi lapseröövi puudutavate kohtulahendite täitmise tagamiseks analüüsiti Saksamaa ja Eesti näitel. Uurimuse põhjal leiti, et lapserööviasjades esineb erisusi nii kohtumenetluslikus küljes kui ka täitemenetluse läbiviimisel. Võrdlev analüüs rõhutas vajadust rahvusvaheliselt tunnustatud ühtsetele normidele, millised on kohased meetmed ja sanktsioonid lapseröövi lahendite täitmise tagamiseks. 30.06.2016. aastal tuli Euroopa Komisjon välja ettepanekuga sõnastada uuesti Brüssel IIa määrus eesmärgiga kaitsta lapse huve, lihtsustades menetlusi ning suurendades nende tõhusust. Ettepanekus aga ei harmoniseerita täielikult siseriiklike täitemenetlusnorme. Brüssel IIa muudatuste valguses võib endiselt pidada probleemseks liikmesriikide täitemenetluse regulatsioonidest tulenevaid erinevusi. Kokkuvõtvalt leidis hüpotees kinnitust ning vajalik on kehtestada ühtne kord täitemenetluse läbiviimiseks lapserööviasjades.et
dc.description.urihttp://www.ester.ee/record=b5145910*est
dc.language.isoesten
dc.publisherTartu Ülikoolet
dc.rightsopenAccessen
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Estonia*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ee/*
dc.subject.othermagistritöödet
dc.subject.otherEuroopa Liitet
dc.subject.otherlapseröövet
dc.subject.otherkohtulahendidet
dc.subject.othertäitemenetluset
dc.subject.otherEestiet
dc.subject.otherSaksamaaet
dc.titleTäitemenetluse ühtlustamise vajadusest Euroopa Liidus lapserööviasjades tehtud kohtulahendite täitmise näitelet
dc.typeThesisen


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as openAccess