Show simple item record

dc.contributor.advisorTräger, Sabrina, kaasjuhendajaet
dc.contributor.advisorAavik, Tsipe, juhendajaet
dc.contributor.authorReinula, Iris
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkondet
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Botaanika osakondet
dc.date.accessioned2018-07-10T11:28:09Z
dc.date.available2018-07-10T11:28:09Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/61285
dc.description.abstractHiljutised maakasutuse muutused on looduslikke ökosüsteeme oluliselt muutnud, mille tulemuseks on looduslike ja pool-looduslike elupaikade (nt loopealsed) killustumine. Käesoleva töö eesmärgiks on uurida, kas ja kuidas mõjutavad maastikumuutused niidutaimede geneetilist mitmekesisust. Selleks kasutati maastikugeneetika meetodeid. Töös analüüsiti 338 nurmenuku (Primula veris) indiviidi proovi, mis pärinesid 19-st populatsioonist Saare- ja Muhumaal. Geneetiliste markerite (üksiknukleotiidsed polümorfismidest e SNP-d) leidmiseks kasutasin nüüdisaegset sekveneerimismeetodit (restriction site associated DNA sequencing, RADseq). Saadud geneetiliste andmete abil analüüsisin ajalooliste ja tänapäevaste maastikuparameetrite mõju nurmenuku populatsioonide geneetilisele mitmekesisusele. Lisaks uurisin nurmenuku populatsioonide geneetilist struktuuri. Kasvukoha pindala kadu mõjutas geneetilist mitmekesisust negatiivselt. Tänapäevane metsa pindala avaldas geneetilisele mitmekesisusele negatiivset mõju. Inimpopulatsiooni tihedus oli samuti negatiivse mõjuga. Leidsin, et Muhu ja Ida-Saaremaa populatsioonid olid teiste populatsioonidega võrreldes üksteisele geneetiliselt sarnasemad. Kokkuvõtvalt võib öelda, et maastikumuutustel on olnud suur mõju Eesti loopealsetel kasvavatele nurmenuku populatsioonide geneetilisele mitmekesisusele.et
dc.language.isoenget
dc.publisherTartu Ülikoolet
dc.rightsopenAccesset
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Estonia*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ee/*
dc.subjectddRADet
dc.subjectarea losset
dc.subjectbiodiversityet
dc.subjectgenetic diversityet
dc.subjectsingle-nucleotide polymorphismset
dc.subjectlandscape changeet
dc.subjectlandscape geneticset
dc.subjectgrasslandet
dc.subjectSNPet
dc.subjectconservationet
dc.subject.othermagistritöödet
dc.subject.otherddRADet
dc.subject.otherbioloogiline mitmekesisuset
dc.subject.othergeneetiline mitmekesisuset
dc.subject.othermaastikumuutusedet
dc.subject.othermaastikugeneetikaet
dc.subject.otherlooduskaitseet
dc.subject.otherüksiknukleotiidsed polümorfismidet
dc.subject.otherrohumaaet
dc.subject.otherpindalakaotuset
dc.subject.otherSNPet
dc.titleThe impact of landscape change on the genetic diversity of the grassland plant Primula veriset
dc.typeThesiset


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as openAccess