Show simple item record

dc.contributor.advisorTäht, Karin, juhendaja
dc.contributor.authorKabanen, Janne-Marita
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Sotsiaalteaduste valdkondet
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Psühholoogia instituutet
dc.date.accessioned2018-07-19T12:42:27Z
dc.date.available2018-07-19T12:42:27Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/61306
dc.description.abstractKäesolevas töös uuriti, millised tegurid mõjutavad Eesti kooliõpilaste koolikeskkonda kuulumise tunnet. 2015. aasta PISA testi tulemuste ning taustaküsimustike põhjal viidi läbi andmeanalüüsid ning leiti, et koolikeskkonda kuulumise tunne on seotud vanemate ning õpetajate pakutava toetusega, tajutud õpetajapoolse ebaõiglusega ning õpilase saavutusmotivatsiooniga. Lisaks ennustasid kuuluvustunnet ka õpilase sugu ning tajutud testiärevus. Ilmnesid sugudevahelised erinevused- tüdrukud tunnevad keskmiselt vähem koolikeskkonda kuulumist, kuid see-eest rohkem vanematepoolset toetust ja suuremat saavutusmotivatsiooni ning vähem õpetajapoolset ebaõiglust. Erinevused olid ka eesti ning vene õppekeelega koolide vahel- vene õppekeelega koolides tajuti vähem kuuluvustunnet, vähem vanematepoolset toetust ning madalamat saavutusmotivatsiooni. Tulemuste põhjal võib järeldada, et koolikeskkonda kuulumise tunde tõstmiseks on oluline pöörata tähelepanu vanemate ning õpetajate poolt pakutavale toetusele, tajutava õpetajatetepoolse ebaõigluse vähendamisele ning saavutusmotivatsiooni tõstmisele.et
dc.language.isoestet
dc.publisherTartu Ülikoolet
dc.rightsopenAccesset
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Estonia*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ee/*
dc.subjectkoolikeskkonda kuulumise tunneet
dc.subjectrahulolu kooligaet
dc.subjectvanemate toetuset
dc.subjectõpetajapoolne toetuset
dc.subjectõpetajapoolne ebaõigluset
dc.subjectsaavutusmotivatsioonet
dc.subjectbelonging to schoolen
dc.subjectschool satisfactionen
dc.subjectparental supporten
dc.subjectteacher supporten
dc.subjectteacher unfairnessen
dc.subjectachievement motivationen
dc.subject.otherüliõpilastöödet
dc.titleEesti õpilaste koolikeskkonda kuulumise tunnet mõjutavad teguridet
dc.title.alternativeFactors influencing the subjective feeling of school belonging among Estonian studentsen
dc.typeThesisen


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as openAccess