Show simple item record

dc.contributor.advisorPook, Martin, juhendajaet
dc.contributor.advisorÕunapuu, Ljudmila, juhendajaet
dc.contributor.advisorKlepinin, Aleksandr, juhendajaet
dc.contributor.authorKuus, Kaisa
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkondet
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Molekulaar- ja rakubioloogia instituutet
dc.date.accessioned2018-08-16T08:27:24Z
dc.date.available2018-08-16T08:27:24Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/61657
dc.description.abstractInimese kolorektaalse kasvaja rakkudes on eelnevalt kirjeldatud pluripotentsusega seotud transkriptsioonifaktorite markervalkude ekspressiooni RNA tasemel kuid tihti pole täpsemalt välja selgitatud spetsiifiliste transkripti vormide esinemist ja pole teada ka antud valkude ekspressioon. Antud magistritöö raames kirjeldati peamiste pluriotentsusega seotud markervalkude ekspressiooni Caco2 rakkudes ning tuvastati nende muutused rakkude diferentseerumisel buüraadiga. Leiti, et Caco2 rakud ekspresseerivad OCT4B transkripti, kuid butüraadiga diferentseerumisel seda enam ei detekteeritud. OCT4B1 transkript tuvastati vaid butüraadiga mõjutamise korral kuid selle tulemuse kinntamiseks on vaja teha rohkem korduskatsid. OCT4A transkripti ja valku Caco2 rakkudes ei esinenud. Olenemata butüraadiga mõjutamisest esines Caco2 rakkudes NANOG2 transkript ja NANOG2 valk, kuid NANOG1 puudus. Selgus, et SSEA4 ekpressioon suureneb ja SOX2 ekpressioon väheneb butüraadiga mõjutamise korral ning SSEA3 on ekspresseeritud vaid väga vähestes Caco2 rakkudes.et
dc.language.isoestet
dc.publisherTartu Ülikoolet
dc.rightsembargoedAccesset
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Estonia*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ee/*
dc.subjecttüvirakudet
dc.subjectjämesoolevähket
dc.subjectpluripotentsuset
dc.subjectdiferentseerumineet
dc.subjectbutüraatet
dc.subject.othermagistritöödet
dc.titlePluripotentsusega seotud markervalkude ekspressioon inimese kolorektaalse adenokartsinoomi Caco2 rakkudeset
dc.typeThesiset


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

embargoedAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as embargoedAccess