Show simple item record

dc.contributor.advisorNõmmiste, Ergo, juhendaja
dc.contributor.advisorVlassov, Sergei, juhendaja
dc.contributor.authorVahtrus, Mikk
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Loodus- ja täppisteaduste valdkondet
dc.date.accessioned2019-01-10T08:37:40Z
dc.date.available2019-01-10T08:37:40Z
dc.date.issued2019-01-10
dc.identifier.isbn978-9949-77-968-0
dc.identifier.isbn978-9949-77-969-7 (pdf)
dc.identifier.issn1406-0647
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/62968
dc.descriptionVäitekirja elektrooniline versioon ei sisalda publikatsiooneet
dc.description.abstractÜlemaailmne nõudlus üha enam võimsama ja mitmekülgsema tehnoloogia järele kannustab teadlasi uurima uusi materjale, millel on parendatud omadused ja mis sobivad erinevateks rakendusteks. Üheks selliseks materjaliks on nanomaterjalid. Nanomaterjalide eelised ei peitu ainult väikestes mõõtmetes vaid vähendades materjali mõõtmeid alla 100 nanomeetri (nm) avalduvad materjalil ka parenenud või lausa uudsed elektrilised, magnetilised, soojuslikud ja mehaanilised omadused. Kõige enim pakuvad teadlastele huvi ühedimensionaalsed nanostruktuurid (1D NS) – materjalid, mis võivad küll olla kümneid kuni sadu mikromeetreid pikad, kuid mille diameeter jääb alla 100 nm. Tulenevalt oma kujust ja omadustest, omavad 1D NS potentsiaalset rakendust lülitite, transistoride, dioodide, päikeseelementide, superkondensaatorite, sensorite jms komponentidena. Samas pole 1D NS-e omadusi veel piisavalt põhjalikult uuritud, mistõttu puudub põhjalik arusaam, miks nanostruktuuride omadused võivad olla niivõrd erinevad. Lisaks mõjub enamikes rakendustes materjalidele pidevalt väline jõud, mis põhjustab nende deformatsiooni. Seetõttu on fundamentaalselt ja rakenduslikult äärmiselt tähtis uurida üksikute nanostruktuuride mehaanilisi omadusi enne kui neid saab kasutada meie igapäevaelus. 1D NS-e mehaaniliste omaduste mõõtmine on aga äärmiselt keeruline ülesanne materjali äärmiselt väikeste mõõtmete tõttu. Selleks, et visualiseerida, liigutada ja mõõta üksikuid 1D NS-e tuleb kasutada uusi mõõteseadmeid ja meetodeid. Skaneeriv elektronmikroskoop (SEM) ja aatomjõumikroskoop (AFM) on peamised vahendid, et luua sild makro- ja nanomaailma vahel. Kombineerides eelnimetatud mikroskoope uuenduslike seadmetega (näiteks nanomanipulatsiooni süsteemid) on võimalik viia läbi mõõtmisi nanotasemel. Käesolevas doktoritöös uuriti süstemaatiliselt ühedimensionaalsete metalloksiid nanostruktuuride (1D MONS) struktuuri ja seeläbi nende mehaanilisi omadusi mõjutavaid erinevaid tegureid. Materjalide struktuuri uurimiseks kasutati röntgenspektroskoopiat ja elektronmikroskoopiat ning mehaanilised omadused määrati paindekatsete abil, kasutades selleks SEM-i ja AFM-i. Töö käigus näidati, kuidas valmistamismeetod, kuumutamine, teise materjali lisamine või teise materjaliga katmine võivad põhjustada 1D MONS mehaaniliste omaduste märkimisväärset muutust. Autori hinnangul annavad saadud tulemused põhjapaneva aluse 1D MONS rakendamiseks edasises teadustöös ja tulevikutehnoloogias.et
dc.description.abstractGlobal demand for more powerful and versatile technologies has driven the research for novel materials with superior properties and diverse functionality. One of the possible solutions lies with nanomaterials. Not only is the size of nanoobjects advantageous but also as the dimensions of the material are reduced under 100 nm, superior and even novel electrical, magnetic, thermal and mechanical properties emerge. One of the most interesting nanomaterials is one dimensional nanostructures (1D NS) – object that is up to several tens to hundred micrometers long but has a diameter below 100 nm. Due to the properties and shape of 1D NS, they could be potentially used as building blocks for electronic switches, transistors, diodes, solar cells, supercapacitors, sensors etc. At the same time, the properties of 1D NS have not been fully studied and the size-depended properties truly understood. Therefore, it is imperative to investigate the properties of single 1D NS before they can be used in real-word applications. In most potential applications, 1D NS would be subjected to continues deformations, which means that knowing the mechanical properties of 1D NS is one of the most crucial parameters from the application point of view. The measurement of mechanical properties of 1D NS is very challenging due to the small size of 1D NS. Novel measurement devices and methods have to be developed, which allow to contact, manipulate and measure the single 1D NS. Scanning electron microscope (SEM) and atomic force microscope (AFM) are the main tools which help to connect the real-word to the nanoscale. Measurements of 1D NS can be conducted by combining these microscopes with cutting edge devices. In the current thesis, different factors that could affect the structure and therefore the mechanical properties of metal oxide 1D NS (1D MONS) were investigated separately, using SEM and AFM. Cantilever beam bending and three-point bending techniques were applied. Structural properties of the 1D MONS were characterized by powder XRD, SEM and TEM. It was shown how small change in synthesis method, addition of another material, heating or covering 1D MONS with a layer of another material can significantly change the mechanical properties of 1D MONS. In author’s opinion these results will give a fundamental basis for the application of 1D MONS in future devices.  en
dc.language.isoenget
dc.relation.ispartofseriesDissertationes physicae Universitatis Tartuensis;118
dc.rightsopenAccesset
dc.rightsAutorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Tuletatud teoste keeld 3.0 Eesti*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ee/*
dc.subjectmetal oxidesen
dc.subjectnanostructured materialsen
dc.subjectnanowiresen
dc.subjectmechanical propertiesen
dc.subject.otherdissertatsioonidet
dc.subject.otherETDet
dc.subject.otherdissertationset
dc.subject.otherväitekirjadet
dc.subject.othermetalloksiididet
dc.subject.othernanostruktuursed materjalidet
dc.subject.othernanotraadidet
dc.subject.othermehaanilised omadusedet
dc.titleStructure-dependent mechanical properties of individual one-dimensional metal-oxide nanostructuresen
dc.title.alternativeÜhedimensionaalsete metalloksiid nanostruktuuride struktuuritundlikud mehaanilised omadusedet
dc.typeThesiset


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as openAccess