Show simple item record

dc.contributor.advisorTulviste, Tiia, juhendaja
dc.contributor.authorValk, Echtel-Erle
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Sotsiaalteaduste valdkondet
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Psühholoogia instituutet
dc.date.accessioned2019-04-09T11:00:34Z
dc.date.available2019-04-09T11:00:34Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/63618
dc.description.abstractKäesolevas töös uuriti kolmeaastaste eesti laste retseptiivset ja produktiivset kõnet. Eesmärgiks oli välja selgitada vanemate ekraaniseadmete kasutamise seos laste kõnest arusaamise ja produktiivse kõnega. Laste kõneoskuse hindamiseks kasutati Reynelli testi. Lapsevanemad täitsid Kaemuses ekraaniseadmete küsimustiku, millega mõõdeti pere ekraaniseadmete kasutamise aega tööpäeviti ja puhkepäeviti. Valimisse kuulus 108 eesti keelt kõnelevat last Tartu ja Pärnu lasteaedadest. Reynelli testis saavad poisid keskmiselt kehvemaid tulemusi kui tüdrukud, kuid erinevused ei olnud statistiliselt olulised. Lapsed kasutavad argipäeviti ekraaniseadmeid keskmiselt 1,2 tundi päevas. Nädalavahetustel kasutavad mõlemad vanemad ekraaniseadmeid keskmiselt umbes 3 tundi. Uurimuses selgus, et ekraaniseadmete kasutamises olid suured individuaalsed erinevused vanemate ja laste vahel. Pereliikmete ekraaniseadmete kasutamise ja Reynelli testi tulemuste vahel ei esinenud statistiliselt olulist seost. Emad (M = 2,99) kasutavad tööpäeviti rohkem ekraaniseadmeid kui isad (M = 2,62).et
dc.language.isoestet
dc.publisherTartu Ülikoolet
dc.rightsopenAccesset
dc.rightsAutorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Tuletatud teoste keeld 3.0 Eesti*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ee/*
dc.subjectReynelli testet
dc.subjectkõne arenget
dc.subjectekraaniseadmedet
dc.subjectproduktiivne skaalaet
dc.subjectretseptiivne skaalaet
dc.subjectThe New Reynell Developmental Language Scalesen
dc.subjectlanguage developmenten
dc.subjectscreen devicesen
dc.subjectproductive scaleen
dc.subjectreceptive scaleen
dc.subject.otherüliõpilastöödet
dc.titleEkraaniseadmete kasutamise seos kõnest arusaamise ja produktiivse kõnegaet
dc.title.alternativeThe relationship between screen devices and understanding and producing speechen
dc.typeThesisen


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as openAccess