Show simple item record

dc.contributor.advisorSiibak, Andra, juhendaja
dc.contributor.authorKask, Paula Helena
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Sotsiaalteaduste valdkondet
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Ühiskonnateaduste instituutet
dc.date.accessioned2019-06-11T16:33:22Z
dc.date.available2019-06-11T16:33:22Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/64218
dc.description.abstractKäesoleva töö eesmärgiks oli selgitada välja Eesti põhikoolide ja gümnaasiumide õpilaste hinnangud ja kogemused seoses õpilaste ja õpetajate vahelise interaktsiooniga sotsiaalmeedias. Magistritöö koostamisel viidi 2018. aasta kevadel läbi üheksa fookusgrupi intervjuud 13-18 aastaste Eesti koolide õpilastega (N=45), et uurida nende kogemusi sotsiaalmeediasuhtluses õpetajatega ning nende hinnanguid õpetajate sotsiaalmeediakasutusele ja selle rollile suhetes õpilastega. Käesolev magistritöö on koostatud ingliskeelse teadusartikli ja seda raamistava katusartikli kujul. Artikli käsikiri on vastu võetud ilmumiseks ingliskeelses eelretsenseeritavas teadusajakirjas Medialni Studia/Media Studies (ETIS 1.2.). Uuringu tulemuste põhjal järeldus, et õpetajad ja õpilased on sotsiaalmeedias omavahel sageli kontaktis. Üldjuhul on kontakti loomine ajendatud konkreetsest vajadusest anda edasi informatsiooni (nt. puudumise põhjendamiseks, logistiliste küsimuste lahendamiseks); või küsida lisainformatsiooni kodutööde kohta, sest sotsialameedia pakub võimalust enda küsimustele reeglina kiirelt ja lihtsalt vastuseid saada. Üksikutel juhtudel oli sotsiaalmediasuhtlus õpetajaga ajendatud ka uudishimust. Selgus, et omavahelise kontakti algatavad ja sõbrakutseid saadavad nii õpilased kui ka õpetajad, sõltuvalt sellest, kummal parasjagu on vajadus teisega kiirelt ühendust saada. Põhikoolide õpilastega läbiviidud fookusgruppidest selgus, et õpilaste jaoks on õpetaja sotsiaalmeedia profiili külastamine võrdlemisi tavapärane tegevus, sest õpilased soovivad õpetaja isikliku elu, hobide ja huvide kohta rohkem teada saada. Gümnaasiumiastme õpilased leidsid, et õpetajad ei peaks kuigivõrd rangelt reeglitest või moraalinormidest kinni pidama, võrrelduna teiste täiskasvanutega, kuid õpilastel oli sellegipoolest siiski kindel nägemus, missugust sisu on õpetajal sobilik sotsiaalmeediasse postitada, et säilitada õpilaste silmis professionaalsus ja usaldusväärsus. Õpilased leidsid, et õpilase-õpetaja sotsiaalmeedia kontakt on aidanud õpilaste ja õpetajate vahelisi suhteid soojendada ja parandada, aitab saavutada lähedasema ja inimlikuma kontakti õpilase ja õpetaja vahel. Lisaks uskusid õpilased, et õpetajaga sotsiaalmeedias suhtlemine pakub õpilastele võimaluse näha õpetaja inimlikumat poolt. Käesoleva töö olemus ja võrdlemisi väike valim ei võimaldanud teha üldisi järeldusi õpilaste ja õpetajate suhetele sotsiaalmeedias või õpetaja eneseesitluse rolli õpilaste hinnangute kujundamisel õpetajast, kuid usun, et pakkus sellegipoolest uusi põnevaid teadmisi õpilaste kogemustest ja hinnangutest antud teemas.et
dc.language.isoestet
dc.publisherTartu Ülikoolet
dc.rightsopenAccesset
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ee/
dc.subject.othermagistritöödet
dc.subject.otherõpetaja-õpilase suheet
dc.subject.othersuhtlemineet
dc.subject.othermina-esituset
dc.subject.otherkogemusedet
dc.subject.othersotsiaalmeediaet
dc.titleÕpilaste-õpetajate interaktsioon ja õpetaja eneseesitlus sotsiaalmeedias: Eesti põhikooli- ja gümnaasiumiastme õpilaste arvamused ja kogemusedet
dc.typeThesisen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as openAccess