embargoedAccess
Kui pole teisiti märgitud, kirjeldatakse litsentsi järgnevalt embargoedAccess