Show simple item record

dc.contributor.advisorFredrik Payman Milani
dc.contributor.advisorHenrik Veenpere
dc.contributor.authorOkhrimenko, Anastasiia
dc.date.accessioned2019-10-15T09:00:26Z
dc.date.available2019-10-15T09:00:26Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/65877
dc.description.abstractIgal organisatsioonil on strateegilised eesmärgid, mida ta soovib saavutada. Ilma tervikliku arhitektuurita, mis kombineerib kõik erinevad elemendid - äriprotsessid, infosüsteemid, andmevood ja platvormid -, ei saa olla kindel, kas või kuidas viivad investeeringud eemärkide täitmisele. Kuna ühegi Eesti riigiasutuse kohta ei ole teadaolevalt selleteemalist uurimust tehtud, valiti selles magistritöös juhtumiuuringu näiteks Päästeamet. Magistritöös antakse esmalt süstemaatiline ülevaade erialasest kirjandusest eesmärgiga leida sobivad organisatsiooni arhitektuuri raamistikud ning kriteeriumid raamistike võrdleva analüüsi läbiviimiseks ja edasiseks hindamiseks Päästeameti näitel. Valitud allikate põhjal vastatakse uurimisküsimustele. See aitas tuvastada seitse ettevõtte arhitektuuri raamistikku, mida hinnati ja jättis alles kolm raamistikku edasiseks rakendamiseks: The Open Group Architecture Framework (TOGAF), The Federal Enterprise Architecture Framework (FEAF), Service-Oriented Architecture (SOA). Seejärel modelleeritakse juhtumiuuringus erinevaid raamistikke kasutades detailselt 2-3 teenust ning viiakse kirjanduse ülevaates kirjeldatud kriteeriumite abil läbi hindamine ja arutelu Päästeameti töötajatega. Juhtumiuuring ja kohapealne kohtumine päästeametis seadsid ettevõtte organisatsioonide arendamiseks organisatsiooni arhitektuuri raamistikud jaoks kõige olulisemad kaks peamist asjaolu: organiseerida arhitektuur seisukohtadesse, mis on organisatsiooni infoküsimuste struktuuri alamhulk ja mõista, kuidas organisatsiooni eesmärgid on toetatud. Töö tulemus on heaks aluseks organisatsiooni arhitektuuri edasisele arendamisele Päästeametis ja teistes Eesti riigiasutustes.
dc.description.abstractEvery organisation has strategic goals it wants to achieve, and if it does not have an architecture combining all different elements such as business processes, enabling information systems, data flows and platforms, it will not be sure which investments will lead to achieving which objectives. Since there has not been any research like this performed for Estonian Government Organisations, the Estonian Rescue Board is taken as an example for conducting a case study. A systematic literature review is performed, for identifying Enterprise Architecture Frameworks, criteria for performing a comparative analysis of the framework as well as for the further evaluation at the Estonian Rescue Board. The identified final papers are analysed in order to answer the Research Questions (RQ). This helped to identify seven Enterprise Architecture Frameworks, which were evaluated and left only three frameworks for further implementation: The Open Group Architecture Framework (TOGAF), The Federal Enterprise Architecture Framework (FEAF), Service-Oriented Architecture (SOA). In the case study, the selected frameworks are modelled, showing 2 or 3 services in details, with further evaluation and discussion of them during the meeting at the Rescue Board, following the criteria, which are described in the literature review. Case study and on-site meeting at the Rescue Board set two main things to be the most vital while developing Enterprise Architecture Framework in the organisation: organising architecture into views that are subsets of the organisation information architecture and understanding how the goals in the organisation are supported. This can be a good backbone for further developing Enterprise Architecture in the Rescue Board, and other Estonian Government Organisations in general.
dc.language.isoen
dc.titleEttevõtte arhitektuuri raamistike võrdlus – juhtumiuuring Eesti Päästeametis
dc.title.alternativeComparing Enterprise Architecture Frameworks – A Case Study at the Estonian Rescue Board
dc.typeThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record