Show simple item record

dc.contributor.advisorSten Mäses
dc.contributor.advisorRaimundas Matulevičius
dc.contributor.authorFilipczak, Karina
dc.date.accessioned2019-10-15T09:26:28Z
dc.date.available2019-10-15T09:26:28Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/66116
dc.description.abstractInimese psühholoogilised aspektid ning moodsa tehnoloogia vead on põhilised süüdlased, mille tõttu andmepüük on kuni tänapäevani edukalt toiminud. See uurimustöö on seatud üles pinna sondeerimiseks ning nõrkade lülide avastamiseks digitaalsetes turvasüsteemides ühes eesti suurimas FinTech firmas. Kasutades AWS-i ja avatud lähtekoodiga vahendeid nagu Nginx ja MySQL, seati antud firmas üles virtuaalne keskkond. Andmepüügi meilide väljasaatmiseks kasutati andmepüügi raamisitikku nimega GoPhish, millel ehitati üles erinevad stsenaariumid, eesmärgiga sobituda sihtmärgiks võetud osakondade psühholoogiliste nõrkustega. Olles esimene firmasiseselt korraldatud andmepüük, tegi see firma teadlikuks turvanõrkustest ning sellest, kuidas võimalike tulevaste rünnakute suhtes hoolsuskontrolli suurendada. Uurimustöö tulemus näitas selgelt lünka inimese ning tehnoloogia koostöös suunatud andmepüügi vastu võitlemises, mis jätab arenguruumi tulevikus täiustamiseks. Pea 70% meilidest märgiti rämpspostina ning need ei jõudnud ohvriteni, mis piiras võimalikku suuremat tulemust uurimustöös. Sellele vaatamata oli andmepüük edukas 20% juhtudest, kus töötajad meili kätte said. Võrdluseks võib tuua Verizon Data Breach Investigations raporti aastast 2016, millele on antud uurimustöös korduvalt viidatud, kus mõjutatud töötajate arv oli sarnane uurimustöös leitule. Põhilised ohustajad antud uurimustöö kehtivusele on käsitletava testi valmimine, gmaili filtrid ning katse läbiviija erapooletus. Tulevane töö firma jaoks, mis põhineb uurimstöös leitule, hõlmab turvateadlikkuse programmide suurendamist ning samuti firmasiseste ning -väliste digitaalsete tööriistade parendamist.
dc.description.abstractThe psychological aspect of a human and the flaws of modern day technology are the lead culprits to the success and longevity of phishing. This case study is set to test the waters and identify weak spots of digital security in one of the biggest fintechs of Estonia. Using AWS and open-source tools like Nginx and MySQL, a virtual environment was created within the company. To send out phishing emails, a phishing framework called GoPhish was used, and different scenarios were built to suit the psychological weaknesses of all the targeted departments. As the first attempt of the phishing within the company, it has been made aware of its security weaknesses and how to target potential attacks with more due-diligence approach in the future. The outcome of the study clearly demonstrated the gap between human and technological cooperation in fighting against spear phishing, which leaves the room for future improvement. Almost 70% of the emails ended up tagged as “spam” without reaching the victims, which posed a greater limitation to potentially higher results of the study. Nonetheless, the emails that went through hooked 20% of the staff. In comparison to Verizon Data Breach Investigations Report from 2016, mentioned throughout the course of the paper, the numbers of the affected staff were similar to the results of this case study. The main factors that could have jeopardized the validity of the findings are maturation of this very test, gmail filtering and experimenter bias. The future work for the company, based on the findings, is going to entail the enhancement of security awareness programmes as well as betterment of internal and universally-used external digital tools.
dc.language.isoen
dc.titleTurvateadlikkuse testimine avatud lähtekoodi vahenditega – suunatud andmepüük
dc.title.alternativeTesting the Security Awareness Using Open-Source Tools - Spear Phishing
dc.typeThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record